Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

ZUŠ vyučuje, navzdory druhé vlně COVID-19

Prezentace a transparentnost vyučování v Základní umělecké škole Velké Pavlovice byla v době pandemie COVID-19 mnohem vyšší než v obvyklých podmínkách. Vyučovací lekce probíhaly on-line za přítomnosti rodičů a prarodičů, kteří měli možnost sledovat pracovní postupy pedagogů i jejich způsob komunikace se žáky.

V krizové situaci se vztahy školy s rodinami žáků paradoxně prohloubily. Rodiče získali jasnější představu, co individuální vyučování zpěvu a hře na hudební nástroje obnáší a zapojovali se mnohem více do spolupráce s pedagogy a se svými dětmi. Učitelé měli možnost seznámit se s domácím prostředím svých žáků a s jejich podmínkami ke studiu. Zjištění z těchto on-line návštěv žáků přímo v jejich domovech je velmi pozitivní: kulturní a podnětné prostředí, kvalitní hudební nástroje a zájem rodičů o činnost dítěte a jeho rozvoj.

Od 12. dubna 2021 se opět mohou učitelé scházet se svými žáky v budově ZUŠ, individuální vyučování tzv. 1+1 je povoleno dokonce bez testování žáků, učitelé se musí povinně testovat pouze 1x týdně. Život v ZUŠ se tedy pomalu vrací do svých obvyklých kolejí a již pomýšlíme na organizaci dalšího školního roku 2021/2022 a doufáme, že bude bez komplikací!

Nové zájemce o studium v ZUŠ zveme k talentovým zkouškám, které by se měly uskutečnit v sále ZUŠ na ulici Hlavní č. 30 ve Velkých Pavlovicích v pondělí 21. června 2021 od 14:00 do 18:00 hodin. Podle aktuální situace dostanou rodiče včas informace, jakým způsobem bude tento „zápis“ dětí do ZUŠ probíhat.

Závěrem bych chtěla velmi poděkovat svým kolegům – pedagogickým pracovníkům, za práci se žáky v mimořádně ztížených podmínkách. Velký dík patří také rodinám našich žáků za spolupráci a vytrvalost v nepříznivé situaci. Paní školnici děkujeme za to, že jsme se po několika měsících mohli všichni vrátit do hezkého, čistého a květinami vyzdobeného prostředí naší ZUŠ!

Městu Velké Pavlovice děkujeme za vstřícnost a velkorysý finanční dar ve výši 66.000,- Kč, který je určen na kompenzaci školného žákům ZUŠ za nepříznivé měsíce březen a duben roku 2020.

ZUŠ * Výuka ve druhé vlně COVID-19

Text: Milena Karberová, ředitelka Základní umělecké školy Velké Pavlovice / Foto: Milena Karberová / 15.4.2021