Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 700/40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Předvánočními dílničkami jsme v letošním roce opět vstoupili do adventu

V sobotu 2. prosince dopoledne od 9 do 12 hodin se letos v Základní škole ve Velkých Pavlovicích konal Den otevřených dveří, kterým jsme vstoupili do adventního času. Předvánoční tvoření, jež naše škola již tradičně pořádá, se tentokrát uskutečnilo poprvé po „covidové“ době.

Návštěvníci přicházeli ve velkém počtu do krásně vyzdobené školy, ve které bylo slyšet hrát vánoční koledy. Mohli si prohlédnout obě budovy školy včetně nově zrekonstruovaných učeben, a to především na 2. stupni ZŠ. Jde o učebnu fyziky a chemie, jazykovou učebnu, učebnu přírodopisu s nádhernými novými pomůckami pořízenými z projektu EU, učebnu polytechnické výchovy (dílny) a učebny informatiky vybavené novými počítači pořízenými z dalšího projektu EU (v pořadí již třetího). K vidění byla rovněž plošina umožňující žákům bezbariérový přístup.

Pěkné práce realizované žáky 1. stupně naší školy byly vystaveny v kmenové třídě v 1. patře na 1. stupni. K vidění byla i bohatá výstava různých motýlů. V učebně informatiky na 2. stupni viděli zase návštěvníci pracovat dvě 3D tiskárny a mohli si prohlédnout vytištěné výrobky, např. model lidského ucha, flétnu, traktor s vlečkou. Děti si mohly také zkusit na 3D tiskárně vytisknout např. svoji jmenovku, se kterou jim pomáhali žáci naší školy.

Při příchodu do školy dostali děti a jejich rodiče kartičku, do které jim paní učitelky po absolvování programu v dílničkách daly razítko. Nabídka činností v dílničkách byla velmi pestrá. Děti si mohly vyrobit papírový vánoční stromek, náramky z korálků, záložku do knihy v podobě vánočního stromku, sádrové vánoční dekorace, mramorovanou svíčku nebo dozdobit perníčky cukrovou polevou. Ve fotokoutku mohli rodiče vyfotografovat své děti s různými vánočními dekoracemi. Na schodech školy zaznělo i několik koled zazpívaných našimi nejmenšími žáky, které s dětmi nacvičily paní učitelky 1. stupně.

Ve velké tělocvičně bylo připraveno sportovní dopoledne – např. bylo možné si zahrát stolní tenis.

Atmosféru celého dopoledne dotvořila krásná předvánoční výzdoba školy, o kterou se postaraly paní učitelky z 1. a 2. stupně a vychovatelky školní družiny.

Když si návštěvníci prohlédli všechny prostory školy a vyrobili si předvánoční dekorace, mohli se zastavit ve vyzdobené školní jídelně a občerstvit se teplým čajem a dobrou buchtou, kterou jim připravily naše kuchařky. Zde odevzdávali také kartičky s razítky, za které pak dostávali drobné dárky.

Vzhledem k tomu, že počet návštěvníků předčil veškerá naše očekávání, troufáme si letošní Den otevřených dveří konaný po delší době zhodnotit opět jako velmi úspěšný. Všem zaměstnancům školy, kteří se akce zúčastnili (cca 90 % z celkového počtu 45 zaměstnanců školy), děkujeme za jeho přípravu. Děkujeme také některým našim žákům, kteří pomáhali s organizací této akce.

Závěrem bychom chtěli všem zaměstnancům, dětem, rodičům, zřizovateli a široké veřejnosti popřát krásné prožití blížících se vánočních svátků a šťastný nový rok.

ZŠ * Předvánočními dílničkami jsme v letošním roce opět vstoupili do adventu

Text: Mgr. Michal Rilák, ředitel školy, Mgr. Halka Buryová, zástupce ředitele / Foto: Archiv ZŠ Velké Pavlovice / 5.12.2023