Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 700/40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

ZPRAVODAJ CENTRA SPOLEČNÝCH SLUŽEB Mikroregionu Hustopečsko


Nový projekt CSS se představuje...
Cílem projektu je zjednodušení a větší přehlednost výkonu veřejné správy v území a posilování administrativní kapacity malých obcí na bázi meziobecní spolupráce. Iniciátorem projektu je Svaz měst a obcí (SMO ČR), který získal dotaci v rámci dotačního programu Zaměstnanost.

Čeho chce projekt dosáhnout?
• snížení počtu porušení zákona při výkonu samostatné a přenesené působnosti (kontrolu provádí MV)
• snížení počtu porušení zákona při přezkoumávání hospodaření ÚSC (kontrolu provádí MF)
• úspory času pro starosty malých obcí
• zrychlení vyřizování jednotlivých agend
• snížení výdajů obce na vlastní správu CSS Mikroregionu Hustopečsko zahájilo svou činnost v červenci 2016. Mezi hlavní aktivity, které zaměstnanci pro obce řešili patří například kontrola správnosti obecně závazných vyhlášek, narovnání častých chyb při kontrolách MV ČR nebo projekty meziobecní spolupráce.

Pro občany...
Projekt CSS si klade za cíl zajištění rovnoprávnějšího přístupu občanů k poskytovaným veřejným službám a zlepšení informovanosti občanů o poskytovaných veřejných službách. Z toho důvodu byla zřízena kancelář CSS (na adrese Dukelské nám. 2/2, Hustopeče, budova radnice, dveře č. 310), která bude přístupná veřejnosti vždy v pondělí od 11:00 do 16:00 hod., případně po předchozí telefonické domluvě (viz kontakty).
Občané zapojených obcí mají možnost s pracovníky CSS konzultovat aktuální dotační možnosti nebo problematiku týkající se sociální a školské oblasti.

Zapojené obce:
Boleradice, Borkovany, Bořetice, Brumovice, Diváky, Horní Bojanovice, Hustopeče, Kašnice, Klobouky u Brna, Kobylí, Krumvíř, Křepice, Kurdějov, Morkůvky, Němčičky, Nikolčice, Popice, Pouzdřany, Starovičky, Starovice, Strachotín, Šakvice, Šitbořice, Uherčice, Velké Hostěrádky, Velké Němčice, Velké Pavlovice, Vrbice, Zaječí

Zpravodaj Centra společných služeb Mikroregionu Hustopečsko * ke stažení ZDE
Seznam poskytovatelů veřejných služeb v Mikroregionu Hustopečsko * ke stažení ZDE


Text: RNDr. Leoš Vejpustek, Mgr. Radka Raflová * www.hustopecsko.net / 7.10.2016

167505