Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 700/40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Zkušební provoz nové linky úpravny vody

Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s., oznamují, že od 25. června bude uvedena do zkušebního provozu nová technologická linka úpravny vody Zaječí. Účelem vybudování nové technologické linky je zvýšení kapacity stávající úpravny vody. Zkušební provoz bude ukončen 25. září. Po dobu zkušebního provozu bude ověřována funkce nového strojního vybavení a bude seřizována nová technologická linka.

Po celou dobu výstavby a zkušebního provozu byla, a nadále bude, do vodovodní sítě dodávána kvalitní pitná voda. VaK Břeclav upozorňuje odběratele, že krátkodobě může v případě poruch na novém zařízení dojít ke zvýšení některých sledovaných parametrů nad hodnoty uveřejněné na internetových stránkách firmy.

Po dobu zkušebního provozu žádají VaK Břeclav své odběratele o shovívavost.


Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.


15-06-2015 PV