Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 700/40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Zkontrolujte si vodoměry

V důsledku nedávných velkých mrazů mohlo dojít v neobydlených domech a vinných sklepech k zamrznutí a následnému prasknutí a úniku vody. Vodovody a kanalizace proto upozorňují občany, aby především v těchto objektech zkontrolovali vodoměry a v případě zjištění poruch nebo úniku vody nahlásili tuto skutečnost na Vodovody a kalalizace, tel. 519 411 475, 519 411 058.

28-01-2009