Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 700/40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Zídky pro ještěrky v Biocentru Zahájka

V Biocentru Zahájka buduje v těchto dnech odborná firma Ekostavby Brno suché zídky. Ty budou již za krátký čas sloužit jako přirozený úkryt pro ještěrky, střevlíky, nejrůznější druhy blanokřídlého hmyzu, čmeláky a třeba i slepýše.   

Všechny práce se řídí projektem vypracovaným brněnskou firmou Atelier Fontes, s.r.o.. Stavbu realizuje Ekostavby Brno. Biocentrum Zahájka je financováno z Operačního programu životní prostředí, jež je součástí Evropského fondu pro regionální rozvoj s mottem: PRO VODU, VZDUCH A PŘÍRODU.

Co je to vlastně mokřad?
Stručně a jednoduše řečeno se jedná o přírodní biotopy na pomezí vody a souše. Konkrétně se jedná o vlhké louky, nivy toků, podmáčené okraje rybníků atd. Pokud se na celou věc podíváme z pohledu rozmanitosti přírody, jde o jedny z nejbohatších území, protože se zde vyskytují jak vodní, tak suchozemské organismy.

Věra Procingerová

 

Fotogalerii ze stavby suchých zídek otevřete kliknutím na obrázek...

 

Foto © 2013 Ing. Zdeněk Karber

 

 

27-03-2013 PV