Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 700/40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Zdařilý projekt, poznali jsme přírodu i sami sebe

Gymnázium Velké Pavlovice ve spolupráci s Gymnáziem Ladislava Novomeského v Senici uskutečnilo v rámci projektu „Poznáváme přírodu – poznáváme sebe“ dva pracovní workshopy na Ekocentru Trkmanka. První  v termínu 22. – 26. duben 2014  a druhý od 7. do 11. července 2014. Workshopů se zúčastnilo vždy 30 studentů (15 z Velkých Pavlovic a 15 ze Senice), dva lektoři (z každé školy jeden) a dva odborní lektoři.

Workshopy jsme zaměřili na čtyři oblasti. Ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny České republiky jsme mapovali v katastru Velké Pavlovice výskyt sysla obecného, který je již několik let uváděn jako kriticky ohrožený druh. Při loňském mapování bylo v celé naší republice pouze 32 lokalit, na kterých se sysel obecný nacházel.

V dubnovém workshopu studenti procházeli vybrané lokality a pomocí GPS zaměřili mateřské a úkrytové nory dospělých jedinců. Lokality procházeli i v červenci. Nikoho nepřekvapil nárůst nor, protože se na jejich vzniku podíleli již i mladí jedinci. Navíc k jejich rozšíření přispěla i mírná zima, v jejímž důsledku se sysli probudili dříve ze zimního spánku a vyvedli více mláďat.

Výsledky v mapování sysla v našem katastru využije Agentura ochrany přírody a krajiny ČR v záchranném programu sysla obecného na území ČR.

Druhým cílem workshopů bylo naučit se pozorovat hvězdy a jiné vesmírné objekty astronomickým dalekohledem. Gymnázium Velké Pavlovice chce od září 2014 zřídit pro studenty astronomický kroužek a spolupracovat v tomto směru s Gymnáziem v Senici, kde astronomický kroužek má bohaté zkušenosti. Mezi nejzajímavější pozorovaný objekt patřil Saturn i se svými prstenci. Nejlépe byl vidět povrch Měsíce s velmi dobře rozpoznatelnými krátery. Práce s astronomickým dalekohledem přinesla všem nové zkušenosti a fyzikální poznatky.

Třetím cílem bylo seznámit se s nejvýznamnější kulturní památkami Lednicko-valtického areálu. Chtěli jsme svým slovenským kamarádům ukázat kulturní památky našeho nejbližšího okolí, které jsou zapsány v Seznamu kulturního dědictví UNESCO. Navštívili jsme areály Lednického a Valtického zámku, vystoupili na Minaret, prohlédli si Janův hrad, Hraniční zámeček, Kolonádu na Reistně i Tři grácie. Viděli jsme Rybniční a Lovecký zámeček, Apollonův chrám i Belveder. Zaujala nás celková koncepce krajiny se zajímavě  rozmístněnými památkami i rybníky.

Do workshopů jsme zařadili i návštěvu nově vybudovaného biocentra Zahájka. Sledovali jsme stupeň rozvoje rostlinstva a živočichů v závislosti na předchozích pozorováních. Pomocí kufříků EcoLab jsme provedli orientační analýzu vzorků vod odebraných z jednotlivých tůní. Plněním tohoto úkolu jsme chtěli zjistit, jestli obnovení   mokřadního systému v dané lokalitě má své opodstatnění obnovení příznivých podmínek pro život drobných živočichů, kteří již z této oblasti téměř vymizeli.

Workshopy se staly i místem střetnutí studentů dvou států, které v historii měly k sobě velmi blízko. Vznikla nová přátelství a prohloubila se spolupráce obou škol v přírodovědné oblasti.

 

Za všechny zúčastněné uvádím několik postřehů studentů:

  • „Sme radi, že sme sa zúčastnili tohoto projektu a viděli sysla. Na tomto projekte sme sa naučili pracovať s GPS,  pomocou kterého sme sysla lokalizovali. Dále jsme mali možnosť pozorovať nočnú oblohu prostredníctvom astronomického dalekohl’adu. Azda najviac nás zaujalo skúmanie kvality vody v biocentre Zahájka.“
  • „Jazykové bariéry sa nám podarilo překonat a taktiež sme si našli veľa nových kamarátov, spoznali sme nové miesta a ako partia l’udí sme si výborně sadli.“
  • „Ak by sa v budúcnosti  takýto alebo obdobný projekt eště uskutečnil, s radosťou  by sme sa ho opäť zúčastnili a nebolo by na škodu, keby tam boli tí istí  l’udia.“
  • „Pobyt na workshopu se mi velmi líbil. Nic bych na něm neměnila. Celkově to tu bylo super. Poznala jsem i nové kamarády. Kdyby ještě někdy něco takového bylo, tak bych určitě jela.“
  • Čeština a Slovenština se od sebe dost liší, ale my jsme si parádně rozuměli.

 

Ing. Šmídová Marie a RNDr. Svetozár Štefeček,  lektoři  projektu

 

 

FOND MIKROPROJEKTŮ
„Poznáváme přírodu – poznáváme sebe“
Registrační číslo: CZ/FMP.12/0339

 

 


 


 Fotogalerii z činností účastníků projektu "Poznáváme přírodu - poznáváme sebe"
otevřete kliknutím na obrázek...

 

Foto © 2014 Archiv Ekocentra Trkmanka Velké Pavlovice

 

 

11-08-2014-BK