Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 700/40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Závěrečné a postupové zkoušky v ZUŠ se chýlí ke zdárnému konci

Začátek června je vždy v Základní umělecké škole Velké Pavlovice ve znamení probíhajících závěrečných a postupových zkoušek, kterými musí v pololetí a na konci školního roku projít každý žák od 5 do 18 let.

Zkoušková komise sestavená z pedagogů ZUŠ kontroluje, zda žáci splňují kritéria stanovená Školním vzdělávacím programem. Zkouškový repertoár každého žáka musí obsahovat stupnice, akordy, kadence, etudy, přednesové skladby, písničky a také komorní hru.

Protože vyučování v ZUŠ je individuální, žáci bývají téměř vždy výborně připraveni a jak je vidět z přiložených fotografií, jejich vztahy s pedagogy jsou velmi přátelské.

Ředitelka ZUŠ Milena Karberová děkuje všem pedagogům za jejich práci s dětmi, rodinám za vzornou spolupráci se školou a žákům za výborné výkony.

Tento týden se ještě dostaví ke zkouškám houslisté ze třídy pana učitele M. Čecha a cimbalisté ze třídy pana učitele Grombiříka.
Přejeme všem mnoho úspěchů!

ZUŠ * Závěrečné postupové zkoušky šk.r. 2016/2017

Text: Milena Karberová, ředitelka Základní umělecké školy Velké Pavlovice / Foto: Archiv ZUŠ V. Pavlovice / 15.6.2017