Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 700/40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Zastupitelé Jihomoravského kraje schválili pro město Velké Pavlovice dotace

Žádostem o dotace podané městem Velké Pavlovice na Jihomoravský kraj do 28. února letošního roku bylo vyhověno, a to téměř v plném rozsahu.

Na provoz Turistického informačního centra byla schválena Zastupitelstvem Jihomoravského kraje dotace ve výši 48.000,- Kč. Finance jsou určeny na plat brigádnice v turistické sezóně a na úhradu certifikačního poplatku.

Z dotačních prostředků ve výši 86.000,- Kč bude rovněž dovybavena jednotka sboru dobrovolných hasičů města. Obměňují se zásahové oděvy, svítilny a pořízeny jsou také nové tlakové láhve k dýchacím přístrojům.

Další dotace byla získána na údržbu cyklostezek a cyklotras. 59.769,- Kč bude použito především na platy zaměstnanců, kteří sečou trávu, vysýpají koše na odpočivadlech, popř. sbírají odpadky v okolí cyklostezek a cyklotras anebo je zametají. Z dotace jsou rovněž hrazeny pohonné hmoty.

240441

Text: Petr Hasil, místostarosta města Velké Pavlovice / 29.4.2022