Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Zásahová jednotka Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje zasahovala v kině

V sále budovy kina je před demolicí živo. Krajské ředitelství policie si vybralo budovu pro výcvik zásahové jednotky. A proč si policisté budovu kina vybrali? Jeden z důvodů je určitě neznámé prostředí.

Je pravděpodobné, že policisté ještě kino ke svému výcviku několikrát využijí.

Zásahová jednotka Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje (ZJ KŘP JmK) byla zřízena jako výkonný organizační článek Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje. Působnost máme na teritoriu tří krajských ředitelství a pokud to vyžaduje vnitřní nebo mezinárodní bezpečnostní situace, můžeme být nasazeni i mimo teritorium. 

Primární naším úkolem je služební zákrok proti nebezpečným pachatelům organizované trestné činnosti. Mezi další úkoly patří primární opatření proti teroristům, únoscům osob a dopravních prostředků, ochraně nebo obnovení veřejného pořádku na veřejných místech, záchranných akcí, zejména při vzniku živelných pohrom a katastrof. 

Rozsahem výcvik zahrnuje střeleckou a taktickou přípravu, práci ve výškách a nad volnou hloubkou, zdravotní přípravu, fyzickou přípravu, pyrotechnickou přípravu, topografii, ovládání techniky vč. služebních motorových vozidel apod. Ve svých řadách máme specialisty – policejní odstřelovače, pyrotechniky, instruktory pro práce ve výškách a nad volnou hloubkou, zdravotníky, krizové vyjednavače.

mjr. Ing. Miroslav Koukal, zástupce vedoucího odboru

Město Velké Pavlovice * Zásahová jednotka Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje cvičně zasahovala v kině

Text: Petr Hasil, místostarosta města Velké Pavlovice / Foto: Archiv Zásahové jednotky Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje  / 3.12.2020