Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Zápis dětí do Mateřské školy - školní rok 2007/2008

Ředitelství Mateřské školy Velké Pavlovice oznamuje rodičům, že ZÁPIS DĚTÍ pro školní rok 2007/2008
se uskuteční ve čtvrtek 19. dubna 2007 od 14.30 do 16.00 hod. v budově MŠ.

Děti na 4 hodinovou docházku budou přijaty podle pořadí zapsání do naplnění kapacity tříd.
Rodiče přinesou žádost o přijetí a rodný list dítěte.

Formulář je k vyzvednutí v hale MŠ od 16. do 18. dubna 2007 v době od 12.00 do 16.00 hodin.

Kritéria pro přijímání dětí do Mateřské školy Velké Pavlovice

Ředitelka Mateřské školy Velké Pavlovice (Jiřina Zigová), V sadech 48, příspěvková organizace (dále jen mateřská škola)
stanoví následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
v mateřské škole v případech, kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci dětí o přijetí překročí stanovenou kapacitu
maximálního počtu dětí pro mateřskou školu:

  1. Trvalý pobyt dítěte v obci, v které mateřská škola sídlí.
  2. Dosažení věku dítěte 6 let v období od 1. září do 31. srpna následujícího kalendářního roku.
  3. Délka docházky do mateřské školy.
  4. Zaměstnanost rodičů.
  5. Datum žádosti.

Při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole bude ředitelka mateřské školy brát v úvahu
důležitost jednotlivých kritérií ve výše uvedeném pořadí 1. až 5.