Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 700/40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Zápis dětí do mateřské školy

Ve čtvrtek 9. dubna  2015 v době od 14.30 do 16 hodin proběhne zápis dětí do mateřské školy na školní rok 2015/2016. 

Formulář žádosti bude k vyzvednutí v hale MŠ od 1. dubna do 8. dubna 2015 v době od 12.30 -13 hodin a v době od 14.30 do 16 hodin.                    

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v naší mateřské škole

1. Trvalý pobyt dítěte v obci, v které mateřská škola sídlí – přednostně jsou přijímány děti s trvalým pobytem ve městě Velké Pavlovice
2. Dosažení věku 6-ti let dítěte v období od 1. září do 31. srpna následujícího kalendářního roku -  přednostně jsou přijímány děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky
3. Věk dítěte - přednostně jsou přijímány děti, které dosáhnou nejpozději ke dni 31.8.2015 tří let věku
4. Délka docházky do mateřské školy – přednost jsou přijímány děti, které se hlásí k celodennímu pobytu
5. V případě volných míst v MŠ se děti přijímají podle data narození od nejstarších.

Při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole bude ředitelka mateřské školy brát v úvahu důležitost jednotlivých kritérií ve výše uvedeném pořadí 1) až 5).

 

Ředitelka MŠ Velké Pavlovice Jiřina Zigová


31-03-2015 PV