Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 700/40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Zápis dětí do 1. ročníku ZŠ

Ve čtvrtek 5. února 2015 proběhl na naší škole zápis dětí do prvního ročníku školního roku 2015/2016. Zahájení povinné školní docházky je významným okamžikem nejenom v životě dítěte, ale celé jeho rodiny. Prvním krokem ke vstupu do školy je zápis dětí do 1. třídy. My učitelé zase považujeme tento den za velmi důležitý pro vývoj naší školy.

Zatímco maminky a tatínkové budoucích prvňáčků sepisovali všechny potřebné administrativní údaje, děti plnily rozmanité úkoly: kreslily obrázek, recitovaly básničky, počítaly, třídily obrázky, písmena a barvy. Tyto aktivity jsou klasickým testem školní zralosti. Na základě výsledků pak ředitel školy rozhoduje o přijetí žáka do první třídy nebo může rodičům doporučit odklad školní docházky jejich dítěte.

Každý budoucí školáček dostal malý dáreček, který pro něj vyrobili žáci pátých ročníků, a pamětní list jako upomínku na tento významný den. Všechny děti za jejich výkony moc chválíme a těšíme se na ně v příštím školním roce. 

Pro děti, které budou v příštím školním roce první třídu navštěvovat, organizuje naše škola přípravný kurz Školička. Zde se budou děti ve čtyřech lekcích hravou formou připravovat na výuku čtení, psaní a počítání. Přínosem pro budoucí prvňáčky bude jistě i seznámení se školním prostředím. S pocitem jistoty a sebedůvěry tak mohou v září vykročit na dlouhou cestu za poznáním.

Za kolektiv učitelek 1. stupně ZŠ
PhDr. Jitka MartincováFotogalerii ze zápisu dětí do 1. ročníku ZŠ
otevřete kliknutím na obrázek...

 

Foto © 2015 Archiv ZŠ Velké Pavlovice

 

09-02-2015 PV