Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 700/40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Žaneta Blažková boduje s recitací v ruském jazyce

ŽANETA BLAŽKOVÁ, žákyně třídy tercie Gymnázia Velké Pavlovice, se zúčastnila Mezinárodní soutěže v přednesu v ruském jazyce Živá klasika a prosadila se v konkurenci rodilých mluvčích.

Živá klasika je soutěž v přednesu mladých čtenářů do 17 let, jehož cílem je oživit  zájem dětí a mládeže o četbu prozaických literárních děl a současně popularizovat ruský jazyk jako další světový cizí jazyk. Soutěž probíhá v Rusku a také ve všech státech s výukou ruštiny. České kolo soutěže zastřešuje organizační tým Mezinárodního kulturního institutu Klíč pod vedením Anny Evsivové.

V letošním roce soutěž proběhla distančně, soutěžící nerecitovali ve velkých sálech, ale přednášeli z domu od svého počítače. Díky internetu se v českém národním kole spojilo 10 dětí z celé České republiky se členy poroty z Prahy, Moskvy, Kubáně a Permu, města na samém východě Evropy. Porotě předsedala zasloužená umělkyně, sólistka moskevského Divadla na Tagance Anastázie Kolpiková. Dalšími členy byli umělci Vadim Fedorov - česko-ruský básník a dramaturg z Prahy, Marina Korzunová - zasloužilá umělkyně, režisérka a  vedoucí Divadla mladých herců v Čajkovském na Urale, Alexandr Rjabec - režisér divadla Pygmalion a zasloužený učitel Kubáně, Alexandr Antipov - básník a herec moskevského Divadla básníků. Odborná porota hodnotila výběr textu, jeho srozumitelnost, pochopení a umělecký výraz soutěžících, kladla důraz samozřejmě na ruský jazyk s jemu odpovídající výslovností, přízvuky a intonací.

Talentovaná žákyně Žaneta Blažková si k přednesu vybrala tříminutový úryvek z prozaického díla Viktora Dragunského - Moje sestra Xenie, ve kterém živě ztvárnila role rodičů a vyvíjející se vztah malého syna k narozené sestřičce. Porota vysoce ocenila její ruský jazyk, protože v konkurenci 10 dětí z ruských a bilingvních rodin se Žaneta umístila na úspěšném 6. místě.

Při distančně vedené soutěži je diplom předáván po internetu, knihy a sladkosti budou doručeny poštou, ale největším odměnou je pozvánka  do Mezinárodního dětského tábora Artek v létě 2022.  

Soutěžní video v podání ŽANETY BLAŽKOVÉ * spustíte kliknutím ZDE

Gymnázium * Žaneta Blažková na soutěži v přednesu ruské poezie Živá klasika

Text: Mgr. Jana Lorenzová, učitelka ruského jazyka – Gymnázium Velké Pavlovice / 23.4.2021