Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Zamyšlení nad historií nejen na vernisáži k výstavě „Skrz naše kořeny až na tvrz“

V pátek 15. září v podvečerních hodinách byla ve výstavním sále Ekocentra Trkmanka vernisáží zahájena výstava „Skrz naše kořeny až na tvrz. Tento projekt vznikl na základě myšlenky ve spolku Velkopavlovické tradice. Jak již sám název spolku napovídá účelem je obnova a udržení tradic, které v naší obci byly, zanikly, nebo potřebují oprášit, ale v každém případě udržovat je pro budoucí generace.   

Cílem tohoto projektu je seznámit veřejnost, zejména děti z našeho městečka s historií, tradicemi, životem našich předků, proto uvítáme i návštěvu žáků z našich škol či školky.

Katastr Velkých Pavlovic byl intenzivně osídlen už prvními zemědělci v neolitu neboli mladší době kamenné, historie Velkých Pavlovic – Gross Pawlowitz sahá až do roku 1252, první zmínka o tvrzi dokonce ještě o 400 let dříve. Což je docela dlouhá doba a určitě zajímavá pro bádání.

Naše představa je, že se jedná o první krok, první akci tohoto typu a rádi bychom ve spolupráci s našimi občany, pátráním v muzeích a archivech dále pokračovali a každý rok při příležitosti Velkopavlovického vinobraní bychom se rádi pochlubili výsledky našeho pátrání. Témat se nabízí mnoho – například jak se naši předkové oblékali, co nosili, kde a jak bydleli, jak se bavili, jaké zde byly slavnosti … myslíme si, že zajímavé práce před sebou máme dost.

Současná výstava formou několika starých fotografií, dobových relikvií, nářadí, pomůcek prezentujeme život našich předků v průběhu již dvou století.

Chtěla bych poděkovat všem, kteří se do této činnosti zapojili, podpořili nás zapůjčením fotografií, nářadí, pomůcek, za aktivní přístup panu Oldřichu Otáhalovi, Stanislavu Prátovi, zaměstnancům Ekocentra Trkmanka a Městu Velké Pavlovice. 

Velký dík patří Mikroregionu Hustopečsko, který nám schválil a financuje tento projekt z programu na podporu regionu.

Výstava je přístupná každý pracovní den PO-PÁ od 7:00 do 15:30 hodin, případně na základě předchozí telefonické dohody do 13. října.

Vernisáž výstavy „Skrz naše kořeny až na tvrz“

Text: Zita Dvořáková, Předseda spolku Velkopavlovické tradice / Foto: Oldřich Otáhal / 18.9.2017