Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 700/40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Zámeček naznačuje sny do něj vkládané... * videoreportáž

Velkopavlovický Zámeček v novodobé historii nebudil tolik pozornosti jako v roce 2011. Město Velké Pavlovice získalo nádherný historický objekt a za pomoci dotačních finančních prostředků Zámeček opraví a dá k dispozici veřejnosti. Původní projekt se přemění na centrum pro environmentalní vzdělávání s názvem Ekocentrum Trkmanka.


Přestavba Zámečku je v současné době největší investiční akcí ve Velkých Pavlovicích. Význam tohoto projektu pro město je nesporný. Je to rekonstrukce a záchrana cenného historického objektu, rekonstrukce a výstavba naučné zahrady, využití objektu pro výchovu, osvětu, vzdělávání různých generaci, přispěje k zvýšení prestiže a povědomí o městě, možnost využívání objektu širokou veřejností.

Přestavba Zámečku a zahrady je součástí projektu vytvoření nového centra města v okolí autobusové zastávky. Přestavba Zámečku je stavbou podpořenou z operačního programu životního prostředí ČR. Vítězem výběrového řízení na stavební práce se stala firma MSO Kyjov s nabídkovou cenou 25,5 mil. Kč. Přestavba bude dokončena v roce 2012.

Miroslav Grégr

 

Zámeček ve videoreportáži
VIDEOSTUDIO GRÉGR Velké Pavlovice

 

11-01-2012 PV