Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 700/40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Založení krajinných prvků v k.ú. Velké Pavlovice I

V uplynulém týdnu započaly práce na výstavbě oplocení biokoridorů, které jsou součástí projektu „Založení krajinných prvků v k.ú. Velké Pavlovice I“

Všechny zakládané krajinné prvky budou plnit nejen funkci ekologickou, ale i funkci protierozní. Nové výsadby budou mít kromě ekologických přínosů také neopomenutelné funkce estetické a rekreační, protože katastr obce je intenzivně zemědělsky využíván a v jeho jižní části, kde jsou prvky ÚSES doplňovány, je minimum trvalé dřevinné vegetace. 

Do konce roku 2018 bude v rámci projektu vysazeno 10 128 kusů dřevin (z toho 5 791 kusů stromů a 4 337 keřů), včetně povýsadbové péče a založeno 78.193 m² travnatých porostů včetně povýsadbové péče. 

Založení krajinných prvků v k.ú. Velké Pavlovice I

201138

Text: Věra Procingerová / Foto: Stanislav Prát / 11.9.2018