Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 700/40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Základní umělecká škola oslavila šedesáté narozeniny

V neděli 31. května 2009 uspořádala Základní umělecká škola Velké Pavlovice ve spolupráci s Městem Velké Pavlovice v sále na radnice slavnostní koncert k 60. výročí založení hudební školy. Zasloužilý pedagog Oldřich Jeřábek, který vyučoval ve škole přes padesát let, v zahajovacím projevu vzpomněl zejména na zakladatele ZUŠ pana Karla France a další, kteří zde během dlouhých let působili.

Zcela zaplněný sál nadšeného publika měl možnost vidět a slyšet hudební, pěvecké a taneční soubory ZUŠ: Pěvecký sbor žáků hudební nauky pod vedením Mgr. Jany Valouškové, flétnové soubory 4 + 1 a Cácory Mgr. Jana Míchala, akordeonový soubor Roberta Zemana, dívčí pěvecký sbor Květoslavy Jarošové, žesťový kvartet MgA. Zbyňka Bílka, pěvecký sbor Singing Ladies Mileny Karberové a dětský folklorní taneční soubor Lucie Šauerové.

Obecenstvu se představilo v pořadu 132 účinkujících, kteří  byli za svá vystoupení odměněni bouřlivým potleskem.

 

Přestože si postarší dáma s vše říkajícím jménem
„Základní umělecká škola“ připsala již šestý křížek, má se čile k světu!
Spíše by se dalo konstatovat, že zraje jako víno …

Foto © 2009  Ing. Zdeněk Karber

01-06-2009