Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 700/40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Základní škola o víkendu oslavila dvě kulatá výročí

Ačkoliv je sobota víkendovým dnem volna, nejen dospělých pracujících, ale i školou povinných dětí, ta poslední s datem 9. března 2013 patřila ve Velkých Pavlovicích právě a jen škole. Základní škola slavila a měla k tomu hned dva důvody. Připomněla si 120 let nové školy a 1 150 let od příchodu věrozvěstů Cyrila a Metoděje na Moravu. Při této příležitosti otevřela v dopoledních hodinách své dveře všem zájemcům z řad široké veřejnosti.

Mezi školní lavice se přišli podívat především bývalí žáci a s nostalgií, třeba nad učebnicemi, ze kterých se sami kdysi učívali, vzpomínali na svá báječná dětská školní léta. Kromě výstavky současných i starších učebnic si mohli návštěvníci prohlédnout takřka celou základní školu a také nahlédnout do historické třídy z dob našich prababiček, jejíž mobiliář zapůjčilo velkopavlovické základní škole přerovské muzeum.

Oslavy pokračovaly i odpoledne. To už se dveře škol veřejnosti uzavřely, ale i navzdory tomu bylo ve všech budovách stále velmi rušno a v žádném případě prázdno. Na řadu přišel program pro pozvané hosty, především z řad bývalých učitelů a zaměstnanců, učitelů místních aktivně spolupracujících škol – mateřské a základní umělecké, přizváni byli také představitelé města, farnosti a dále všichni, kteří byli v minulosti jakkoliv zainteresováni do chodu školy.

Příjemným slovem hosty přivítal současný ředitel Základní školy Velké Pavlovice RNDr. Ludvík Hanák, který všechny přítomné krátce seznámil se současným chodem a novinkami moderní školy počátku jednadvacátého století. Poté následoval kulturní program sestávající z pěveckého vystoupení žáků třetích tříd pod vedením Mgr. Jitky Řádkové a dále hudebního vystoupení žáků ZUŠ Velké Pavlovice, mládežnické dechovky po vedením MgA. Zbyňka Bílka a flétnový soubor 4+2 pod vedením Mgr. Jana Míchala.

Pro hosty bylo připraveno také malé občerstvení a samozřejmě i možnost si, stejně jako dopoledne veřejnost, celou školu projít, prohlédnout, porovnávat dnešní třídy s těmi, ve kterých třeba sami před léty vyučovali, zhodnotit pokrok ve školství, ale hlavně, setkat se a popovídat si se svými bývalými kolegy a přáteli.

Karolína Bártová

 

Fotogalerii z oslav 120 let nové školy ve Velkých Pavlovicích
a 1 150 let od příchodu věrozvěstů Cyrila a Metoděje na Moravu
otevřete kliknutím na obrázek...

 

Foto © 2013 Archiv ZŠ Velké Pavlovice

 

 

12-03-2013-BK