Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Zahradní slavnost na farním dvoře

Podle křesťanského kalendáře se slaví 29. června svátek svatých Petra a Pavla. Tito dva apoštolové-mučedníci jsou hlavními patrony naší brněnské diecéze. Stalo se pravidlem, že na jejich počest otec Marek Slatinský pořádá na farním dvoře zahradní slavnost. Ne jinak tomu bylo i letos. Děti navštěvující místní základní školu si dopoledne převzaly vysvědčení a není lepší zahájení prázdnin, než hrami a grilováním. Od čtvrté hodiny odpolední tedy děti přicházely na faru. Nejdříve měly za úkol vyplnit kvíz z cest apoštola Pavla. Když vyluštily názvy měst, které apoštol Pavel navštívil na svých misijních cestách, čekal děti další úkol. Z jezírka vylovit řasy. Po náročném úkolu v horkém odpoledni přišla vhod zmrzlina. Jedna maminka upekla dezert, některé přinesly špekáčky, otec Marek dodal vše ostatní. Děti se do všeho s chutí pustily, že na pozdě příchozí nezbylo. 

Slunné odpoledne nastartovalo prázdniny, jak se patří. Zbývá dětem jen popřát, ať si celé dva měsíce užijí ve zdraví a radosti. A mohou při svých prázdninových cestách a putováních navštívit nějaký kostel, ve kterém ještě nebyly a po prázdninách si o nich mohou společně povídat při výuce náboženství.

Krásné poutnické prázdniny!

Farnost * Děti oslavily konec školního roku a vysvědčení

Text: Stanislava Bílková / Foto: Oldřich Otáhal / 2.7.2021