Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 700/40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

ZAHRADA EKOCENTRA získala zvláštní ocenění od JMK

V prostorách brněnského sídla krajského úřadu byly v úterý, dne 17. září 2013, vyhlášeny výsledky tzv. zeleného úřadování. Ocenění za významné počiny v environmentální oblasti převzali zástupci obecních a městských úřadů jižní Moravy z rukou ředitelky krajského úřadu Věry Vojáčkové. Zvláštní ocenění si odvezli i velkopavlovičtí, za projekt „Ekocentrum Trkmanka s environmentální vzdělávací zahradou“ – za vybudování environmentálního zařízení sloužící dětem, studentům i široké veřejnosti.

Do letošního ročníku soutěže s oficiálním názvem „Environmentální chlouba našeho regionu aneb čím jsme jedineční?“, který vyhlásila v rámci environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) ředitelka Krajského úřadu Jihomoravského kraje Věra Vojáčková, se v termínu do 30. června 2013 přihlásilo 26 úřadů veřejné správy z jihu Moravy. Celkovým vítězem se stal Úřad městyse Křtiny za projekt „Komunitní sad Křtiny“.


 

Environmentální chlouba našeho regionu aneb čím jsme jedineční?
(výsledky soutěže ekologických projektů obecních a městských úřadů v JMK 2013)

 

Do soutěže Environmentální chlouba našeho regionu aneb čím jsme jedineční?, který vyhlásila v rámci environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) ředitelka Krajského úřadu Jihomoravského kraje, JUDr. Věra Vojáčková, se v termínu do 30. června 2013 přihlásilo 26 úřadů veřejné správy.

Cílem bylo vyhodnotit a ocenit nejaktivnější subjekty veřejné správy v Jihomoravském kraji, a to v prezentaci příkladných projektů, akcí, činností v oblasti životního prostředí, ochrany přírody či ekologické výchovy, na nichž se tyto subjekty podílely a v celkovém zhodnocení ekologického dopadu akce.

Odborné vyhodnocení soutěže zajistil Ekologický institut Veronica, se kterým Jihomoravským kraj v této oblasti úzce spolupracuje. Výsledky byly slavnostně vyhlášeny 17. září 2013 v sále Zastupitelstva Jihomoravského kraje.

Výsledky:

1. Úřad městyse Křtiny, projekt: Komunitní sad Křtiny
2. MěÚ Kunštát, projekt: Revitalizace Panské zahrady v Kunštátě
3. OÚ Ratíškovice: Zařízení biologického zpracování odpadu a optimalizace provozu sběrného dvora odpadů Ratíškovice

Zvláštní ocenění:

MěÚ Slavkov: Biokoridor v Kozích horách – za úspěšnou realizaci protierozních opatření s aktivním zapojením veřejnosti

MěÚ  Velké Pavlovice, projekt:
Ekocentrum Trkmanka s environmentální vzdělávací zahradou

– za vybudování environmentálního zařízení sloužící dětem, studentům i široké veřejnosti

MěÚ Blansko, projekt: Dětská hřiště v Blansku – za vybudování soustavy dětských hřišť, která významně
přispěla k regeneraci veřejných prostranství města a zároveň slouží jako nástroj péče o zdraví obyvatel

 

Vítězové obdrželi čestná uznání ředitelky krajského úřadu
a výtvarné originály z dílny Michala Pavlovského

 

 

 

20-09-2013-BK