Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 700/40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Žádost o odstranění dřevin

Na základě zákona č. 458/2000. Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích, si dovolujme upozornit, že některá vegetace nacházející se na nemovitostech v k. ú. města Velké Pavlovice v blízkosti nadzemního vedení elektrická energie ve správě společnosti E.ON Česká republika, a.s.je již tak vzrostlá, že ohrožuje bezpečný a polehlivý provoz tohoto distribučního zařízení, případně i zdraví a životy osob.


Dovolujeme si Vás proto požádat, abyste při péči o dřeviny zajistili jejich ořez popř. odstranění na základě Vám vydaného povolení orgánem ochrany přírody (obec apod.). Současně Vás upozorňujeme, že práce, při kterých by mohla být ohrožena bezpečnost osob, stav a provoz distribučního zařízení, může být prováděna pouze se souhlasem společnosti E.ON Česká rebublika, a.s. a za dozoru osoby jí ustanovené.

Odstranění a ořez dřevin proveďte v termínu do 15. prosince tohoto roku. 


Bude-li přetrvávat ohorožení bezpečného a spolehlivého provozu distribučního zařízení, oznamujeme Vám tímto, že zaměstnanci společnosti E.ON Česká republika, a.s. vstoupí následně na dotčené nemovitosti (pozemky) a provedou ořez popř. odstranění dřevin sami.
Užitková dřevní hmota Vám, jako vlastníku či uživateli nemovitosti (pozemku), bude ponechána na místě k dalšímu využití. Vzniklý klest a zbytky po těžbě budou zlikvidovány společností E.ON Česká republika, a.s.

19-11-2009