Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 700/40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Začíná šňůra hudebních besídek, školní rok končí

Rok se překulil jako slunce po jasné letní obloze a už je tu opět čas besídek pořádaných k příležitosti ukončení dalšího ročníku hudebního vzdělávání na místní základní umělecké škole. Jedna taková besídka se konala v koncertním sále Ekocentra Trkmanka ve Velkých Pavlovicích v pondělí, dne 26. května 2014. Svůj hudební um zde předvedli žáci třídy pana učitele MgA. Zbyňka Bílka a nebyla to besídka ledajaká, byla současně i absolventským koncertem dvou žáků této třídy.

Na flétnu absolvovala žačka Dominika Melicharová a na tubu žák Tomáš Sadílek. Oba měli na podvečerním koncertě privilegium rozšířeného repertoáru, prostřednictvím kterého měli možnost předvést početnému publiku své dovednosti a umění. Dominice i Tomášovi se koncert velmi podařil, hráli bez sebemenšího zaváhání, profesionálně, emotivně, za což jim patří velké poděkování, gratulace a obdiv.

Pan učitel Bílek i milý host večera, paní ředitelka ZUŠ Velké Pavlovice Milena Karberová doprovázející absolventy na klavír, mohou být se všemi vystupujícími dětmi a zvláště pak absolventy velmi spokojeni. Navíc Tomáš jejich radost a nadšení umocnil ještě dalším obrovským úspěchem na poli hudby. Úspěšně složil přijímací zkoušky na Konzervatoř Brno, kam byl přijat a od září letošního roku zde nastoupí ke studiu. Tomášovi k tomuto skvělému životnímu kroku ještě jednou a zvlášť blahopřejeme.

Tomáš pochází z typicky hudební rodiny, což také potvrdil během svého vystoupení, kdy ho na trubku doprovázel jeho bratr. Ještě častěji však vystupuje i se svým tatínkem a sestrou. Pevně doufáme, že ho bude hudba stále bavit, že se svým talentem co nejlépe naloží a že se do budoucna vynasnaží tuto nádhernou rodinnou tradici udržet.

Na besídce třídy pana učitele MgA. Zbyňka Bílka vystoupila kromě absolventů dlouhá řada dalších žáků, od těch nejmladších, kteří ještě ani nechodí na základní školu, až po ty nejpokročilejší slečny a mladé pány.

Rok od roku lze naprosto nepřeslechnutelně zaznamenávat ohromný posun žáků. Zvládají mnohem složitější skladby, jsou si jistější a to nejen v hudebním projevu, ale také v dovednosti vystupovat na veřejnosti, před publikem. To vyžaduje ohromnou koncentraci, soustředění, zvládnutí trémy, zdravou kuráž a odvahu. Právě toto všechno jmenované je bonusem hudební školy, ne se pouze naučit perfektně hrát na hudební nástroj, ale také zvládnout sám sebe, svoji psychiku a naučit se slušnému chování a vystupování na veřejnosti.

Za zdarem dětí se skrývá spousta jejich práce, práce učitelů, ale také rodičů a vůbec rodin, které dokáží děti správně motivovat a u hry udržet. Což je v různých etapách dospívání a sebeprosazování dětí mnohdy velmi obtížné.

Všem patří velké poděkování a přání hodně elánu a nadšení do dalších hudebních let!

 

Karolína Bártová


 

Fotogalerii z besídky ZUŠ žáků pana učitele MgA. Zbyňka Bílka
otevřete kliknutím na obrázek...

 

Foto © 2014 Karolína Bártová

 

 

28-05-2014-BK