Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Začíná oprava hřbitovní brány

U hlavní hřbitovní brány staví pracovníci služeb města lešení, které bude používat při své práci štukatérský mistr Jiří Vykoukal z Moravské Nové Vsi. Po lokálním odstranění degradujících omítek na bráně, budou provedeny omítky nové, včetně profilací, které jsou znatelné z dobových fotografií.   

Výňatek ze zpracovaného stratigrafického průzkumu v roce 2018: V současné situaci dochovaných prvků by bylo možné a vhodné se vrátit k interpretaci nejstarších dochovaných vrstev hlavně v profilacích, které jsou zjevné ze starší fotografické dokumentace a jsou potvrzeny in sittu pod nánosem betonových oprav. Obnova bude vyžadovat sejmutí profilací štukatérem a výrobu šablon dle otisku. U patek pilastru, kde nelze najít původní profil by měla být vytvořena náhrada s dostatečnou profilací adekvátní tvaru hlavice v detailu a provedení dle ustálených forem tvarů pro patky v našem prostředí. Stanovení proporcí a postupu a mělo by být navrženo v souladu se stanoviskem orgánu památkové péče.  

Brána bude rovněž ze strany hřbitova „podepřena“ betonovými piloty, jež zhotoví firma Blara. 

Oprava brány je plánována do konce měsíce srpna 2020. 

Práci Jiřího Vykoukala si můžete prohlédnout zde http://www.stukaterstvivykoukal.cz/hf.htm 

Služby města * Začíná oprava hřbitovní brány

Text a foto: Petr Hasil, místostarosta města Velké Pavlovice / 22.6.2020