Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 700/40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Žáci 4.A úspěšní v soutěži „Cestujeme s prarodiči“

Během měsíce října probíhala výtvarná a literární soutěž „Cestujeme s prarodiči“, kterou pořádala Policie České republiky. Protože to bylo velmi zajímavé téma a dětem ze Základní školy Velké Pavlovice se slohové práce daří psát hezky, zkusili jsme se se čtvťáky také zapojit.

Ze sedmi odeslaných prací se tři žáci umístili – Elena Cvrčková na 5. místě, Ondřej Kaderka na 4. místě a Vilemína Osičková dokonce na 2. místě.

Tito žáci byli pozváni na slavnostní vyhlášení výsledků a předání cen do Brna do Administrativního a školícího centra Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Pro žáky to byl určitě velký zážitek, neboť předávání cen probíhalo ve velmi pěkné aule za přítomnosti několika zástupců Policie ČR.

Tyto nejlepší práce byly ještě zaslány do celostátního kola do Prahy, kde mají také šanci zvítězit. Tak se nechme překvapit a držme jim palce.

Základní škola * Úspěch v literární soutěži „Cestujeme s prarodiči“

Text: Mgr. Lucie Nováková, učitelka Základní školy Velké Pavlovice / Foto: Archiv ZŠ Velké Pavlovice / 20.12.2018