Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Záchranný kruh radí a pomáhá

Asociace Záchranný kruh vytvořila unikátní informační systém určený pro občany. Webový portál www.zachrannykruh.cz poskytuje obyvatelům veškeré potřebné informace týkající se rizik a nebezpečí. Samozřejmostí jsou i aktuální výstrahy na hrozící nebezpečí. Veškeré informace jsou snadno pochopitelné a dostupné, navíc doplněné o animované kurzy, podle kterých se dnes vyučuje již na více než 1 600 školách v celé ČR. Informace jsou průběžně aktualizovány, cíleny na problematiky kraje, sezónní rizika či budou reagovat na aktuálně vzniklou mimořádnou událost.

O Asociaci Záchranný kruh:

Asociace Záchranný kruh byla založena ve spolupráci záchranářských subjektů a dalších partnerů z důvodu nutnosti rozšíření spolupráce a sjednocení postupů na regionální i celostátní úrovni při budování kvalitního jednotného systému informovanosti, vzdělávání, prevence a přípravy v prioritních oblastech ochrany zdraví, životů, životního prostředí a majetku pro všechny cílové skupiny obyvatelstva, pro odbornou i laickou veřejnost, pro děti, mládež, jejich pedagogy a rodiče, NNO a pro profesionální i dobrovolné záchranáře.

Hlavním důvodem založení Asociace, vývoje a postupné realizace dlouhodobého, jednotného a systematického Integrovaného projektu „Záchranný kruh“ je nárůst běžných rizik i rizik mimořádných událostí, neznalost a nepřipravenost obyvatelstva a s nimi spojený nárůst zbytečných ztrát na životech a zdraví, životním prostředí a majetku, nárůst úrazovosti dětí a s ní spojených trvalých následků, nárůst dopravní nehodovosti, kriminality i terorismu, živelních katastrof a dalších negativních jevů, a ve velké míře neschopnost obyvatelstva poskytnout jakoukoliv pomoc sobě i druhým při běžných každodenních rizikových situacích i při mimořádných událostech.

Asociace Záchranný kruh je akreditovaným vzdělávacím zařízením a její zástupci jsou členové resortních i meziresortních pracovních skupin při budování systému vzdělávání v prioritních oblastech na celostátní úrovni a spolupracují s MZ ČR, MV ČR, MV - GŘ HZS ČR, ČŠI, MŠMT ČR, MD ČR, MŽP ČR a dalšími partnery.

Podle projektů Asociace Záchranný kruh se dnes vyučuje již na více než 1 600 školách v celé ČR. Asociace rovněž získala celou řadu významných ocenění.

 

15-03-2011 PV