Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 700/40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Za třídění odpadu obdrželo město od společnosti Elektrowin rudl a dílenský jeřáb

Třídění odpadu je jednoznačná a velmi efektivní cesta k šetření životného prostředí. Krásné a zdravé místo k  životu, tedy naše životní prostředí, je hlavním důvodem, proč se odpad třídí. 

Recyklací odpadu snižujeme jeho množství ukládané na skládce, protože je následně použit pro další zpracování a výrobu spousty užitečných věcí denní spotřeby. 

Společnost Elektrowin, a.s. každoročně žádá a vyzývá obce a města k zapojení se do zpětného odběru vysloužilých elektrospotřebičů svým motivačním programem. A právě z tohoto programu se podařilo městu Velké Pavlovice získat finanční částku 15.000,- Kč na zakoupení rudlu a dílenského jeřábu pro manipulaci s odpadem. 

Všem, kdo třídíte odpad, velmi děkujeme. Ale především, děkuje Vám příroda, Vaše životní prostředí a planeta, na které jste i Vy na chvilkové návštěvě. Svým počínáním vytváříte příjemné místo k životu i dalším generacím... Děkujeme!

Město Velké Pavlovice * Třídíme odpad - díky firmě Elektrowin mohlo město V. Pavlovice zakoupit rudl a dílenský jeřáb

Text: Petr Hasil, místostarosta města Velké Pavlovice / Foto: Petr Hasil / 23.6.2021