Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 700/40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Z Velkých Pavlovic vzhůru k oblakům, nad kraj André

Vážení příznivci malého letectví, jak jsme již v roce 2007 avizovali v článku v jednom z Velkopavlovických zpravodajů, dochází v těchto dnech k naplnění jednoho z hlavních cílů našeho sdružení, a sice k výstavbě travnatého letiště pro „malé letectví“  i ve Velkých Pavlovicích. Nutno podotknout, že se toto děje za obrovské podpory Města Velké Pavlovice - zastupitelstva a rady, které je projektu velmi příznivě nakloněno.

Při zakládání našeho sdružení nebyly ještě vhodné podmínky pro výstavbu letiště ve Velkých Pavlovicích, zejména nebyl k dispozici vhodný pozemek. Ale my jsme svou snahu nevzdali a doufali jsme, že pro náš záměr najdeme časem i příznivce. Dnes už můžeme říci, že se obojí podařilo.

Tehdy jsme naše úsilí nasměrovali k výstavbě letiště Kraví Hora, pro jehož zřízení se i přes ne zrovna hladká jednání dal pronajmout pozemek. Věděli jsme ale, že tímto krokem umožníme přiletět do „kraje André“  jen malým, maximálně  dvoumístným ultralehkým letadlům. Jediné vhodné místo pro vzletovou a přistávací dráhu, která byla v blízkosti bořetických sklepů a Republiky kravihorské, nenabízelo totiž větší délku než 500 metrů. Prodlužovat už není kam.

Nám ale šlo o dostupnost tohoto nesporně žádaného regionu i většími letadly s kapacitou čtyř, popř. šesti sedadly. Vhodná plocha se jevila v katastru Velkých Pavlovic. Zatím to bylo jen přání, které k realizaci vyžadovalo čas a mnoho úsilí.

Po více jak pěti letech se přání mění ve skutečnost. Ve spolupráci s Městem Velké Pavlovice, zejména díky pomoci pana starosty, se (na náš návrh lokality) rozběhla jednání o pronájmu šesti hektarů pozemku. A dopadla úspěšně. Místo shlédl inspektor Letecké asociace ČR a po výpočtu a přezkoumání vzletových a přibližovacích rovin souhlasil s polohou letiště po stránce provozní.  Požadovaná velikost pozemku byla nato zaměřena a dostala nové parcelní číslo. Bylo rozhodnuto. Poloha letiště: západně podél silnice III. třídy č. 42113 z Velkých Pavlovic k Trkmanci.

V pátek 1. dubna 2011 se zemní technika poprvé zaryla do půdy a zahájila tak povrchovou úpravu v místě budoucí vzletové a přistávací dráhy, která bude orientovaná téměř ve směru sever – jih (přesněji 350°/170°). Celý vzletový a přistávací pás bude mít rozměry 850 x 60 metrů, uvnitř kterého bude vzletová a přistávací dráha o rozměrech 750 x 30 metrů. Zbytek do velikosti vzletového a přistávacího pásu budou tvořit bezpečnostní pás na západní straně a prostor pro pojíždění letadel podél východního okraje vzletové a přistávací dráhy. Součástí letiště je i stávající nevzhledná kovová hala, kterou hodláme přestavět na hangár. Práce úklidu okolo haly již započaly. Hangár nám umožní parkování našich letadel, která nyní máme v Miroslavi, Vyškově a Břeclavi.

Zatím jsme částečně upravili cca 600 metrů délky vzletové a přistávací dráhy.  Po úplné úpravě této části přistoupíme k setí travné směsi. Zbytek dráhy plánujeme upravit v druhé polovině letošního roku. Souběžně budou probíhat práce na rekonstrukci haly, která  dostane ze strany od silnice dvě 12ti metrová křídla posuvných vrat. Celé letiště hodláme otevřít nejpozději na podzim 2012.

Vy, kteří se na letiště těšíte, mějte ještě strpení. Bude to pak stát za to!

 

Členská základna občanského sdružení
Letecký klub Nad krajem André

 

 

Fotogalerii ze zahájení výstavby letiště nad krajem André
otevřete kliknutím na obrázek...

 

Foto © Vratislav Nádeníček

 

08-04-2011-BK