Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 700/40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Z Velkých Pavlovic až na konec republiky, do Chebu

Jak získat vánoční dárky pro vášnivé čtenáře v rodině v hodnotě téměř tří tisíc korun? Stačí procestovat republiku za 8 hodin, zúčastnit se celostátního kola Dějepisné soutěže gymnázií a připravit své ruce a záda na překvapivý náklad.

Dějepisná soutěž gymnázií pro české, a v letošním roce také pro slovenské školy, se za 23 let od svého prvního ročníku vypracovala na prestižní událost s bohatou základnou partnerů a sponzorů. Mimo jiné přispěla i města vysílající své reprezentanty, tedy i Velké Pavlovice. Díky dlouholeté práci hlavního organizátora Mgr. Miroslava Stuláka, učitele dějepisu na chebském gymnáziu, náročné zadání testu vypracovává řada historiků a vysokoškolských profesorů. Otázky posledního kola pak čtou v předtočených spotech takové osobnosti jako prezident Slovenské republiky, premiér České republiky nebo předsedové zákonodárných složek obou států. Cenami pro vítězná družstva jsou tablety, počítače nebo zájezd do Itálie a pochopitelně knihy o historii.

Soutěž je určena tříčlenným družstvům, jejichž členové společně pracují na náročném testu. Záludné otázky, jejichž odpovědi se mnohdy rovnají státnicím z dějepisu, jsou rozdělené do čtyř kol. Objevují se otázky testové, s otevřenými odpověďmi, úkolem je poznat osobnosti na fotografiích, přiřadit letopočty událostí, a vždy se týkají podrobně některé etapy československé národní historie.

Letošní ročník se nesl v duchu první a druhé republiky, tedy období let 1918 až 1939. Letos poprvé se na jaře kvůli zvyšujícímu se zájmu o soutěž konala i krajská kola, kde velkopavlovickému gymnáziu vybojovali účast v celostátním kole Radek Hrábek, Vlastimil Jurečka a Petr Machač. Díky nešťastné koncepci soutěže se bývalí maturanti velkého podzimního finále již nemohli účastnit, vyslána byla výprava ve složení Pavel Gála, Lucie Štefková a Eliška Mainclová.

Sedíme tedy v aule Ekonomické fakulty, chebské pobočky Západočeské univerzity v Plzni, společně s dalšími 74 družstvy ve společenském oděvu. Zazní hymna Slovenské a České republiky a my si uvědomujeme důležitost situace. Konečné 61. místo pak považujeme za úspěch a setkání s mladými zapálenými lidmi jako cennou zkušenost.

Pohár za první místo přebírá z rukou ministra školství Marcela Chládka brněnské Biskupské gymnázium. Gratulujeme a při pohledu na jejich půlroční úsilí smekáme obdivně pomyslný klobouk. Mezi další úspěšná družstva jihomoravského kraje pak patří gymnázium Strážnice, jež odjíždí s 11. místem, a gymnázium Klobouky u Brna na 59. příčce.

 

Eliška Mainclová, studentka Gymnázia Velké Pavlovice * www.gymnazium.velke-pavlovice.cz


 

Fotogalerii z celostátního finále Dějepisné soutěže gymnázií v Chebu
otevřete kliknutím na obrázek...

 

Foto © 2014 Archiv Gymnázia Velké Pavlovice

 

 

26-11-2014-BK