Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 700/40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Vzpomínka na pana Ing. Zdeňka Karbera


Čas utíká nezměřitelnou rychlostí, dny, týdny, měsíce a roky nám protékají mezi prsty,
to co se zdálo být včera, stalo se tak dávno… 

Dne 9. srpna, si připomeneme již dvouleté výroční úmrtí pana Zdeňka Karbera.

Pan Karber se zapsal nesmazatelným písmem do historie našeho města, a to nejen díky své zodpovědné funkci místostarosty, ale také svými koníčky. Těmi den co den smysluplně obohacoval nejen svého ducha, ale současně i široké veřejnosti a činil tak radost. Miloval přírodu, podílel se na mnoha projektech věnujících se výsadbě stovek stromů v našem městě, aktivně se věnoval ovocnářství, vinařství, vždy byl připraven ochotně podat pomocnou ruku a v neposlední řadě velmi rád fotografoval. Tento koníček nádherně prostupoval jeho dennodenní prací co by člena městské samosprávy a zároveň po dlouhou řádku let cenně dokumentoval život ve Velkých Pavlovicích. Nejen za tuto záslužnou činnost mu patří obrovské poděkování, obdiv a úcta.

Věnujme jeho památce tichou vzpomínku...

186058


Text: Karolína Bártová / Foto: Archiv Města Velké Pavlovice / 9.8.2017