Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 700/40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Vznikne ve městě nová tradice?

O to se pokusili členové Klubu důchodců ve Velkých Pavlovicích v neděli 1. října, kdy se celosvětově slaví Mezinárodní den seniorů. Členové výboru, za významné podpory vedení města Velké Pavlovice, připravili svým divákům na nedělní odpoledne bohatý kulturní program jako poděkování za společné celoroční aktivity v klubu, stejně jako poděkování za vše, co starší lidé svým rodinám, svému městu i celé společnosti stále ještě přinášejí.

V programu účinkovaly dětské folklórní soubory Sadováček (MŠ Velké Pavlovice) a Floriánek (spolek Velkopavlovické tradice), Hanácko-slovácký krúžek Velké Pavlovice, ženský pěvecký sbor Jarabinky, který působí při klubu důchodců. Po přestávce pokračoval program vystoupením přátelského uskupení Country jízda z Velkých Pavlovic, v podání harmonikového souboru pavlovické základní umělecké školy zazněla Moravská beseda, slavné populární melodie zazpívala Barbora Grůzová za doprovodu Elišky Vomáčkové, posledními gratulanty kulturního odpoledne byli mužáci z Presúzního sboru. Program uváděla knihovnice Dana Růžičková.

Všem účinkujícím v závěru poděkovat předseda Klubu důchodců Velké Pavlovice, Josef Hicl. Velké poděkování patří však především těm seniorům, kteří nelitovali krásného počasí babího léta a přišli si připravená vystoupení poslechnout a zhlédnout. Ačkoliv návštěvníků nebylo příliš mnoho, možná položili senioři ve městě základy k nové tradici. I kdyby příští rok probíhaly oslavy třeba nějakou jinou formou.

Mezinárodní den seniorů

Text: Mgr. Dana Růžičková / Foto: Oldřich Otáhal a František Kobsa / 3.10.2017