Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 700/40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Výzva - zpracování projektové dokumentace

Město Velké Pavlovice poptává vyhotovení projektové dokumentace k následujícím akcím:
1) zpevněné plochy určené k parkování vozidel v ul. V Údolí
2) stavební úprava křižovatky ul. V Údolí, Pod Břehy (návaznost chodníku v ul. Pod Břehy od RD č. 598/75 k areálu bývalé cihelny)
3) 2 x autobusová zastávka v ul. Pod Břehy, 2 x autobusová zastávka v ul. Nádražní 

Rozsah/stupeň prací:
AD1: studie
AD2: PD zpracovaná pro územní a stavební řízení, včetně výkazu výměr
AD3: PD zpracovaná pro územní a stavební řízení, včetně výkazu výměr

Termín pro zpracování PD: do 2/2018
Lokalita realizace: Jihomoravský kraj, Velké Pavlovice
Více informací: Petr Hasil, místostarosta města, tel. 777 736 410, e-mail: hasil@velke-pavlovice.cz 

Text: Petr Hasil, místostarosta města Velké Pavlovice / 27.10.2017