Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

VÝZVA PRO FOTOGRAFY . . . Nezapomeňte! Fotografie vybíráme do pátku 10. dubna 2009

Město Velké Pavlovice ve spolupráci s Turistickým informačním centrem uspořádají ve dnech 30. dubna – 24. května 2009 v zasedací místnosti velkopavlovické radnice výstavu místních fotografů – profesionálů i amatérů, čímž navážou na nebývalý úspěch z předchozích dvou let.

První ročník modrohorské fotografické výstavy byl na volné téma. Záleželo zcela a pouze na autorech fotografií, co je v krajině Modrých Hor nejvíce zaujalo a zároveň neuniklo pozornosti hledáčku jejich všetečného fotoaparátu. Následující druhý ročník přinesl hned několik novinek – stěžejní z nich byla ta, že jsme se rozhodli výstavu pojmout jako pravidelnou a vůbec druhým ročníkem na základě pozitivního ohlasu ze strany veřejnosti pokračovat. Další novinkou bylo vyhlášení určitého tématu, jež znělo „Modré Hory, červených vín krajina ...“. Třetí novinka byla postavena na charakteru expozice, která byla pro tento ročník putovní. Všech 140 fotografií třinácti autorů tak postupně putovalo z Velkých Pavlovic do všech ostatních obcí Modrých Hor – Němčiček, Bořetic, Kobylí a Vrbice.

V roce 2009 budeme nadále a rádi v těchto výstavách pokračovat a to již III. ročníkem.
Ten bude v něčem opět premiérový – prohlédnout si budete moci fotografie na dvě vyhlášená stěžení témata:

1. Folklór a lidové veselice na jihu Moravy
2. Práce ve vinicích a sklepech

Vizí připravované expozice je představení a uvědomění si výrazného kontrastu na jedné straně rozmanité, pestré a veselé jižní Moravy, jež se dokáže pobavit a navzdory toku času si udržet specifické tradice a lidové veselice včetně tradičního oděvu a na straně druhé drsné, potem zkropené těžké práce na vinici a ve sklepech korunované nezaměnitelným, lahodně chutnajícím vínem.

Byly bychom velmi rádi, kdyby se nám v rámci prvního tématu podařilo shromáždit snímky nejrůznějších typů krojů, jako jsou např. hanácko-slovácké jižní (k tomuto zařazení patří i velkopavlovický kroj), nebo kyjovské, kroje podlužácké a také, kdyby se podařilo vystavujícím autorům najít mezi svými snímky fotografie jedinečných a nezaměnitelných detailů krojů podtrhujících podstatu a odlišnost tohoto konkrétního kroje od krojů okolních obcí a regionů.

Co se týče tématu číslo dvě, zajímá nás zachycení veškerého dění ve vinohradech, vinných sklepech, celoročních běžných prací na vinici, vinobraní, zpracování révy vinné v presúzech, interiéry sklepů, zátiší, zkrátka vše, co k vínu, vinohradnictví a pracím s tímto tématem úzce spojeným nepochybně patří.

Pokud je pro Vás fotografování koníčkem a máte ve své sbírce pěkné snímky navozující atmosféru u nás tolik oblíbených lidových veselic a také fotografie zachycující práce ve vinicích a sklepech, neváhejte! Na snímky se velmi těšíme.

Máte-li chuť se výstavy aktivně zúčastnit, nabízíme Vám přesné propozice pro vystavovatele.

 

Propozice pro vystavující fotografy

Výstava fotografií na témata

 

1. FOLKLÓR A LIDOVÉ VESELICE NA JIHU MORAVY

2. PRÁCE VE VINICÍCH A SKLEPECH

 

30. dubna – 24. května 2009
Výstavní sál radnice ve Velkých Pavlovicích
Slavnostní vernisáž – 30. dubna 2009, 19.00 hod.

 

Povinná tématika
1. Folklór a lidové veselice na jihu Moravy
– snímky pořízené v oblasti jižní Moravy a krajině Modrých Hor (Velké Pavlovice, Bořetice, Vrbice, Kobylí, Němčičky) – kroje, detaily krojů, hody, zachycení atmosféry lidových veselic, krojovaných při tanci atd.
2. Práce ve vinicích a sklepech
- snímky zachycující dění ve vinohradech, vinných sklepech, celoroční běžné práce na vinici, vinobraní, zpracování révy vinné v presúzech, interiéry sklepů, zátiší atd.

Požadovaný rozměr fotografie
-  rozměr odpovídající velikosti A4 (210 x 297 mm) možné jsou i větší snímky, fotografie mohou být i atypických formátů, avšak s rozměrem odvozeným od kratší strany formátu A4 (210 mm)

Počet fotografií jednoho autora
- minimální počet 6 ks (jeden výstavní banner), maximální počet 12 ks (dva výstavní bannery)

Popisky k fotografiím
- na základě podkladů autora jednotně zpracuje pořadatel výstavy. Povinný podklad ke každé fotografii je název snímku, jméno autora, případně rok pořízení snímku.

Termín odevzdání fotografií
– 23. března – 10. dubna 2009 (včetně)

Místo odevzdání fotografií
- Turistické informační centrum Velké Pavlovice, Hlavní 9, 691 06  Velké Pavlovice, tel.: 519 428 149, 777 736 413, 774 364 009,
e-mail: infocentrum@velke-pavlovice.cz

Při odevzdání fotografií přiloží fotograf ke svým snímkům kontakt na svou osobu
– celé jméno + titul, adresu, telefonní číslo, e-mailovou adresu, případně webové stránky.

Snímky budou vráceny autorům fotografií po skončení výstavy, o možnosti vyzvednutí snímků bude
autor předem informován pracovnicemi TIC Velké Pavlovice, kde si fotografie vyzvedne.

Bližší informace poskytne:
TIC Velké Pavlovice, Hlavní 9, 691 06  Velké Pavlovice,
tel.: 519 428 149, 777 736 413, 774 364 009
e-mail: infocentrum@velke-pavlovice.cz

 

10-02-2009