Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Výtěžek z Charitativního koncertu na pomoc Ukrajině pořádaného ZUŠ V. Pavlovice předán

Základní umělecká škola Velké Pavlovice ve spolupráci s Městem Velké Pavlovice předala dne 31. března 2022 organizaci Girasole výtěžek z Charitativního koncertu pro Ukrajinu, který činil 22.350,- Kč.

Oficiálního předávání tohoto finančního daru, který je určen na projekt Girasole „Sanitkou na Ukrajinu“, se zúčastnil pan Mgr. Miroslav Prchal - ředitel Girasole se dvěma asistentkami, pan Jiří Otřel - starosta Města Velké Pavlovice, paní Milena Karberová - ředitelka ZUŠ Velké Pavlovice a její zástupce pan MgA. Zbyněk Bílek.

Pan ředitel Girasole již v minulých týdnech osobně zavezl na Ukrajinu jednu sanitku naloženou zdravotnickým materiálem a informoval všechny přítomné, že za peníze získané z charitativního koncertu bude zakoupen inzulin pro chronicky nemocné ve válčící Ukrajině.

Město Velké Pavlovice, Základní umělecká škola Velké Pavlovice a Girasole sdružení pro pomoc a rozvoj, z.s. děkuje všem návštěvníkům koncertu za jejich příspěvky, které opravdu budou použity ke konkrétní pomoci nejpotřebnějším obyvatelům tolik trpící a válkou stíhané Ukrajiny.

Děkujeme!

ZUŠ * Výtěžek z Charitativního koncertu na pomoc Ukrajině pořádaného ZUŠ V. Pavlovice byl předán Girasole, z.s.

Text: Milena Karberová, ředitelka Základní umělecké školy Velké Pavlovice / 4.4.2022