Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Výstavba kanalizačních přípojek probíhá podle plánu

Na Břeclavsku již přes rok probíhá výstavba a rozsáhlá rekonstrukce stokových sítí a čistíren odpadních vod. Projekt Břeclavsko je rozdělen na části A, B, C a D. Město Velké Pavlovice je zařazeno do části C projektu.

Objekty na čistírně odpadních vod jsou v současné době ve Velkých Pavlovicích před dokončením.  K 31. 12. 2008 byla provedena výstavba všech stok v celkové délce 1 969,46 m. V ulici Pod břehy zbývá dokončit odbočky pro kanalizační přípojky, které budou provedeny do 26. 4. 2009. Dále budou nejpozději do 1. 5. 2009 uvedeny do původního stavu státní i místní komunikace v ulici Pod břehy a v ulici V údolí.

Veškeré stavební práce budou prováděny dle schváleného harmonogramu a v návaznosti na vývoji počasí v zimních měsících. Obyvatelé dotčených ulic budou vždy s dostatečným předstihem informováni, kdy a v které ulici budou stavební práce probíhat.

13-02-2009