Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 700/40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Výstava 3 ZASTAVENÍ je vyvrcholením celoroční práce

Výstava fotografií velkopavlovických autorů a fotografů z Fotoklubu při Záhorském osvětovém středisku v Senici byla zahájena slavnostní vernisáží v podvečer v pátek 19. října ve výstavním sále Městského úřadu Velké Pavlovice.  Vernisáž zahájil místostarosta města Petr Hasil.  Přivítali jsme také ředitelku Záhorského osvětového střediska v Senici dr. Ĺubicu Krištofovou.

Výstava je pro všechny realizátory významná nejen tím, že je svým obsahem zatím nejrozsáhlejší výstavou, ale především tím, že se představují výsledné práce z letošního projektu odborného vzdělávání a rozvoje fotografů cestou tematických uměleckých prací ve Fotoklubu při ZOS v Senici, na základě zadání a pod vedením odborné lektorky ArtD. Petry Cepkové. Ta je logicky také kurátorkou výstavy. Fotografové představují návštěvníkům svou letošní celoroční práci. Výstava má název „3 zastavení“ a každý z velkopavlovických i slovenských fotografů musel zpracovat a připravit pro výstavu některé ze 3 zadaných témat: Introspekce – Tělo v krajině/krajina těla a Všední věci všedních dnů. Významu výstavy byl přizpůsoben i krásný kulturní program, kterým potěšily ředitelka ZUŠ Velké Pavlovice, Milena Karberová, a pedagožka téže školy, Barbora Grůzová. Jednalo se o vybrané písně z programu ZUŠ ke 100. výročí vzniku Československé republiky, které si právě v těchto dnech připomínáme. O to větší význam pak má naše dlouhodobá spolupráce se slovenskými partnery. Vzhledem k velikosti obou měst je třeba stále připomínat, že bez podpory města Velké Pavlovice bychom nemohli s fotoklubem v Senici spolupracovat. Ve svém okolí nemáme příklad, kdy by menší města podporovala uměleckou činnost a především umělecký růst svých občanů, jako je tomu ve Velkých Pavlovicích. Vynikající a slavnostní atmosféru páteční vernisáže vám přibližujeme také na fotografiích.

Na tomto místě je vhodné připomenout, že Městská knihovna Velké Pavlovice spolupracuje se skupinou amatérských fotografů regionu již 10 let.   Od roku 2010 do 2011 jsme realizovali mezinárodní projekt Uměním poznáváme své sousedy, pro spolupráci v projektu jsme tehdy našli Záhorské osvětové středisko v Senici na Slovensku. Díky přízni jeho ředitelky a dalších slovenských kolegů trvá naše spolupráce dosud. Za tu dobu jsme společně zorganizovali více než 20 odborných seminářů a workshopů, hlavně díky tomu, že při ZOS Senica vznikl fotoklub, který může dosáhnout na finanční prostředky na odborné vzdělávání fotografů. V Pavlovicích jsme kromě uvedeného projektu měli např. workshopy "Práce se světlem", "Architektura města" nebo "Studiový portrét". Naši fotografové měli možnost zúčastnit se seminářů ve slovenských Rozbehoch, jak v roce 2016, tak v roce 2017.  Moravští i slovenští fotografové tak mohli pracovat pod vynikajícími pedagogy a lektory, jako byli Mgr. Fero Tomík ze Skalice, Mgr. Rudolf Lendel z Bratislavy či Petr Drábek z Hodonína, poslední dva roky pracují s fotografkou a pedagožkou dr. Petrou Cepkovou z Bratislavy. Společných výstav jsme měli za celou dobu 12. Moravských fotografů se ve skupině postupně vystřídalo přes 20. V letošním roce jsme v rámci letní kulturní aktivity mohli vidět výstavu slovenského autora Mariána Holenky, na jaře pak autorskou výstavu Jany Vondrové. Právě ona zahájí svou prezentací v lednu 2019 výstavní sezónu v Knihovně Jiřího Mahena v Brně, na pobočce ve Starém Lískovci. Postupně bude vystavovat i na dalších brněnských pobočkách.

Reprezentační výstava ve Velkých Pavlovicích potrvá do 9. listopadu 2018, poté ji budou moci vidět návštěvníci na ZUŠ v Senici v rámci Měsíce fotografie.

Městská knihovna * Vernisáž výstavy 3 ZASTVENÍ

Text: Mgr. Dana Růžičková, knihovnice Městské knihovny Velké Pavlovice / Foto: Oldřich Otáhal / 22.10.2018