Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 700/40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Výsledky sběru starého papíru - II. kolo

Že starý papír patří do sběru, to bylo jasné všem, kteří ve čtvrtek 24. listopadu 2016 prošli kolem základní školy. Již od brzkého rána sem přijížděla auta s novinami i kartony. Za pomoci žáků devátých tříd byl tento náklad vyskládán na dvě hromady. Na jednu se shromažďovaly noviny, na druhou potom kartony a smíšený papír z domácnosti. Celkem se ve čtvrtek podařilo nashromáždit a odevzdat 14.514 kg starého papíru.

Toto kolo bylo vyrovnané, co se týče počtu kilogramů. Můžeme říci, polovinu papíru přinesli žáci 1. stupně, druhou polovinu žáci 2. stupně.

Pořadí tříd a jednotlivců bylo následující:

I. stupeň

1. místo 3. A        2136 kg   průměr na žáka 133,50 kg
2. místo 3. B          915 kg   průměr na žáka 65,35 kg
3. místo 4. A          855 kg   průměr na žáka  53,43 kg

Jednotlivci:
1. místo Rozsíval Samuel,  3. A       1.160 kg
2. místo Svatoň Štěpán, 1. B               408 kg
3. místo Baloun Tobiáš,  4. A               372 kg

II. stupeň

1. místo 7. B        4713 kg,   průměr na žáka  235,69 kg
2. místo  9. A       1237 kg,   průměr na žáka  41,23 kg
3. místo  6. A      789,5 kg,   průměr na žáka 39,47 kg

Jednotlivci:
1. místo  Dobšák David, 7. B                 2420 kg
2. místo  Prokešová Markéta, 7. B         2220 kg
3. místo  Suský Miloš,  9. A                 511,50 kg

První tři vyhodnocení obdrží menší odměnu z prostředků DOMINA.

Další kolo ve sběru starého papíru proběhne v lednu po vánočních svátcích. Tak buďte moc hodní, abyste dostali hodně dárečků a taky hodně papíru z jejich obalů.      

Text: Ing. Lenka Bukovská / 2.12.2016