Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Výsadba biokoridorů

V uplynulém týdnu byla zahájena výsadba biokoridorů, které jsou součástí projektu „Založení krajinných prvků v k.ú. Velké Pavlovice I“. Vysázené stromky jsou proti okusu zvěří chráněné ploty z lesnického pletiva a proti plevelům a vysychání půdy vrstvou mulčovací kůry.

Všechny zakládané krajinné prvky budou plnit nejen funkci ekologickou, ale i funkci protierozní. Nové výsadby budou mít kromě ekologických přínosů také neopomenutelné funkce estetické a rekreační.

Do konce roku 2018 bude v rámci projektu vysazeno 10 128 kusů dřevin (z toho 5 791 kusů stromů a 4 337 keřů), včetně povýsadbové péče a založeno 78.193 m² travnatých porostů včetně povýsadbové péče. 

Výsadba biokoridorů

201138

Text a foto: Věra Procingerová / 24.10.2018