Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 700/40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Výroční členská schůze ČZS Velké Pavlovice

V neděli odpoledne, dne 27. února 2011, se konala v zasedací místnosti města výroční členská schůze základní organizace Českého zahrádkářského svazu ve Velkých Pavlovicích. Byla zde zhodnocena činnost zahrádkářů za uplynulé období, hospodaření místní organizace a přítomni byli seznámeni s organizací blížící se výstavy vín, která se bude konat 16. dubna 2011.

Pro nadcházející období bylo zvoleno nové vedení organizace. Předsedu Mgr. Alexandra Tomečka nahradil Ing. Pavel Lacina st., novým jednatelem namísto Ing. Františka Kostrhuna se stal Jan Havránek, místopředsedou je i nadále pan Miroslav Mikulica a ekonomkou paní Ludmila Dvořáková.

Do budoucna se bude ČZS podílet na pořádání místní výstavy vína, svěcení vína, dále se budou pořádat odborné přednášky, semináře, zájezdy s odbornou tématikou pro vinaře a zahrádkáře. ČZS by chtěl dále obnovit tradici a pořádat zde výstavu ovoce a zeleniny, popř. se podílet na organizaci farmářských trhů ve městě.

Na závěr ocenil činnost organizace starosta města Ing. Pavel Procházka a zároveň garantoval podporu organizace ze strany města při  pořádání akcí.

Poté se již místní členové odebrali k malé degustaci výborných vín místních vinařů.

Jan Havránek

 

Fotogalerii z výroční schůze ČZS Velké Pavlovice
otevřete kliknutím na obrázek...

 

Foto © 2011 Jan Havránek

 

28-02-2011-BK