Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Výpis z katastru nemovitostí nebo rejstříku trestů pořídíte i na matrice

Czech POINT (Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál) je novým projektem, který má usnadnit činnost ve vztahu občan – veřejná správa.
 
Pracovištěm Czech POINTU je nově od 1. ledna 2008 i matrika na Městském úřadě ve Velkých Pavlovicích, kde Vám na požádání mohou být vystaveny ověřené výstupy z veřejných informačních systémů veřejné správy (ISVS), a to:

z katastru nemovitostí – výpis listu vlastnictví:
- podle čísla listu vlastnictví
- podle čísla popisného
- podle čísla parcely
- částečné výpisy

z obchodního rejstříku:
- úplný výpis
- výpis platných údajů k aktuálnímu dni

z živnostenského rejstříku
- výpis z registru živnostenského podnikání

z rejstříku trestů
- vydaný ověřený výpis z rejstříku trestů – správní poplatek 50 Kč

Tyto ověřené výpisy mají právní sílu originálu získaného jinak pouze přímo na příslušném úřadu, tedy katastrálním úřadu, krajském soudu a živnostenském úřadu.

Vydání ověřeného výstupu z informačního systému veřejné správy podléhá správnímu poplatku ve výši 100 Kč za první stránku, 50 Kč za každou další i započatou stránku.