Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 700/40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Výběr poplatků za TKO a psy zahájen!

Městský úřad Velké Pavlovice upozorňuje občany, že v pondělí dne 18. ledna 2016 byl zahájen výběr poplatků za TKO a psy. Poplatky je možné uhradit až do 15. února 2016 včetně na pokladně MěÚ, od pondělí do čtvrtka, v pracovní době Městského úřadu Velké Pavlovice.

Pracovní doba Městského úřadu Velké Pavlovice:

Pondělí * 7:30 - 11:00 a 11:30 - 17:00 hod.
Úterý * 7:30 - 11:00 a 11:30 - 16:00 hod.
Středa * 7:30 - 11:00 a 11:30 - 17:00 hod.
Čtvrtek * 7:30 - 11:00 a 11:30 - 16:00 hod.
Pátek * ZAVŘENO

Sazba poplatku za svoz TKO za kalendářní rok 2016 a osobu činí 500,- Kč.
Více početné domácnosti mají úlevu v tom, že každé třetí a další dítě ve věku do 18 let včetně platí 100,- Kč. Osvobozeny jsou osoby, které se celoročně zdržují mimo území ČR nebo jsou celoročně umístěny v ústavní péči (na základě čestného prohlášení, popř. potvrzení o umístění v ústavním zařízení).

Sazba poplatku za psa - v rodinném a bytovém domě činí ročně 200,- Kč, za každého druhého a dalšího psa 300,- Kč.

Výše poplatku za nájem hrobu je uvedena individuálně v nájemních smlouvách.

Uživatelé městských pozemků, které byly zahrnuty do komplexní pozemkové úpravy, mohou od 18. ledna 2016 a dále v úřední dny, tj. každé pondělí a středu, podávat nové žádosti na pronájmy těchto pozemků.

Nájmy z pozemků se budou vybírat až po dokončení všech administrativních záležitostí týkajících se pozemkových úprav. Občané budou včas informováni.

 

Karolína Bártová


18-01-2016-BK