Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 700/40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Volby prezidenta České republiky * informace pro voliče

Oznámení o době a místě konání
voleb prezidenta České republiky 

Starosta Města Velké Pavlovice podle § 34 odst. 1 zákona č. 275/2012 Sb.,
o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů ( zákon o volbě prezidenta republiky)

oznamuje:

1. Volby prezidenta České republiky se uskuteční 

v pátek dne 11. ledna 2013 od 14.00 do 22.00 hodin 

 a

v sobotu dne 12. ledna 2013 od 8.00 do 14.00 hodin.


2. Místem konání voleb ve volebním okrsku č. I je volební místnost:
    Městský úřad Velké Pavlovice, Náměstí 9. května 700/40, Velké Pavlovice

pro voliče s trvalým pobytem ve Velkých Pavlovicích v ulicích:
Bezručova, Boženy Němcové, Čechova, Herbenova, Horňanského, Kopečky, Kpt. Jaroše,
Lidická, Nad Zahrady, Náměstí 9. května, Nová, Ořechová, Padělky, Pod Břehy, Pod Školou,
Růžová, Slepá, Stará, Starohorská, Tábor, Trávníky, Úvoz, V Údolí, Zelnice.

   Místem konání voleb ve volebním okrsku č.  II je volební místnost:
   Ekocentrum Trkmanka, Nádražní 1/1, Velké Pavlovice

pro voliče s trvalým pobytem Ve Velkých Pavlovicích v ulicích:
Brněnská, Bří Mrštíků, Dlouhá, Hlavní, Hodonínská, Horní, Nádražní, Ostrovecká, Příční,
Sokolská, Střední, Tovární, U Zastávky, V Sadech, Vinařská, Za Dvorem, Zahradní.


3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky platným cestovním,
diplomatickým nebo služebním pasem České republiky  anebo cestovním průkazem nebo platným občanským průkazem.

4. Hlasovací lístky budou voličům dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb na adresu místa jejich pobytu.
Ve dnech voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

5. Pokud volič nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu je zapsán, může nejpozději
do 4. ledna 2013 písemně a nejpozději do 9. ledna 2013 osobně požádat městský úřad
o vydání voličského průkazu, který ho opravňuje hlasovat.

6. Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů městský úřad
a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o umožnění hlasování do přenosné volební schránky.

 

 

 

09-01-2013-BK