Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 700/40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Volby do zastupitelstev krajů se uskuteční již tento týden

Oznámení o době a místech konání voleb do zastupitelstev krajů
17. a 18. října 2008

1. 
Volby do Zastupitelstva Jihomoravského kraje se uskuteční 
dne 17. 10. 2008 od 14.00 do 22.00 hodin a
dne 18. 10. 2008 od 8.00 do 14.00 hodin.

2.
Místem konání voleb ve volebním okrsku č. I
je volební místnost - Městský úřad, Náměstí 9. května 40, Velké Pavlovice
pro voliče s trvalým pobytem v ulicích:

Bezručova, Boženy Němcové, Čechova, Herbenova, Horňanského, Kopečky, Kpt. Jaroše, Lidická, Nad Zahrady, Náměstí 9. května, Nová, Ořechová, Padělky, Pod Břehy, Pod Školou, Růžová, Slepá, Stará, Starohorská, Tábor, Trávníky, Úvoz, V Údolí, Zelnice.

Místem konání voleb ve volebním okrsku č. II
je volební místnost - sokolovna, Hlavní 1, Velké Pavlovice
pro voliče s trvalým pobytem v ulicích:

Brněnská, Bří Mrštíků, Dlouhá, Hlavní, Hodonínská, Horní, Nádražní, Příční, Sokolská, Střední, Tovární, U Zastávky, V Sadech, Vinařská, Za Dvorem, Zahradní.

3.
Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo cestovním pasem ČR.

4.
Voličům budou dodány do domácností nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky.
Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů Městský úřad a ve dnech voleb do zastupitelstva kraje okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, pouze však v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči dva členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.

Při volbách do zastupitelstev krajů není možné volit na voličský průkaz.

13-10-2008