Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 700/40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Volby do EVROPSKÉHO PARLAMENTU začínají tento pátek

Volby do Evropského parlamentu se budou na území České republiky konat ve dnech 23. a 24. května 2014.

Dne 23. května 2014 (pátek) se bude hlasovat od 14.00 hodin do 22.00 hodin 
a dne 24. května 2014 (sobota) se bude hlasovat od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

 

Oznámení o době a místech konání voleb
do EVROPSKÉHO PARLAMENTU

 

 

 

Starosta Města Velké Pavlovice podle § 32, odst. 2 zákona č. 62/2003 Sb.,
o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů oznamuje:

1. 
Volby do Evropského parlamentu se uskuteční


v pátek dne 23. května 2014 od 14.00 do 22.00 hodin a
v sobotu dne 24. května 2014 od 8.00 do 14.00 hodin

2.
Místem konání voleb ve volebním okrsku č. I
je volební místnost - Městský úřad, Náměstí 9. května 40, Velké Pavlovice
pro voliče s trvalým pobytem v ulicích:
Bezručova, Boženy Němcové, Čechova, Herbenova, Horňanského, Kopečky, Kpt. Jaroše,
Lidická, Nad Zahrady, Náměstí 9. května, Nová, Ostrovecká, Ořechová, Padělky, Pod Břehy,
Pod Školou, Růžová, Slepá, Stará, Starohorská, Tábor, Trávníky, Úvoz, V Údolí, Zelnice.

Místem konání voleb ve volebním okrsku č. II
je volební místnost - Ekocentrum, Trkmanka, Nádražní 1/1 Velké Pavlovice
pro voliče s trvalým pobytem v ulicích:
Brněnská, Bří Mrštíků, Dlouhá, Hlavní, Hodonínská, Horní, Nádražní,
Příční, Sokolská, Střední, Tovární, U Zastávky, V Sadech, Vinařská, Za Dvorem, Zahradní.

3.
Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem nebo platným občanským průkazem. Volič, který je občanem jiného členského státu, prokáže svou totožnost a občanství jiného členského státu a že je na území České republiky přihlášen k trvalému pobytu nebo k přechodnému pobytu na území České republiky.

4.
Hlasovací lístky budou voličům dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb na adresu místa jejich pobytu. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

5.
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů, městský úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o umožnění hlasování do přenosné volební schránky.

 

20-05-2014 PV