Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Volby do Evropského parlamentu začínají již zítra

Volby do Evropského parlamentu se budou na území České republiky konat ve dnech 5. a 6. června 2009.
Dne 5. června 2009 (pátek) se bude hlasovat od 14.00 hodin do 22.00 hodin
a dne 6. června 2009 (sobota) se bude hlasovat od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

 

Oznámení o době a místech konání voleb
do EVROPSKÉHO PARLAMENTU

 

 

Starosta Města Velké Pavlovice podle § 32, odst. 2 zákona č. 62/2003 Sb.,
o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů oznamuje:

1. 
Volby do Evropského parlamentu se uskuteční
dne 5.6.2009 od 14.00 do 22.00 hodin a
dne 6.6.2009 od 8.00 do 14.00 hodin

2.
Místem konání voleb ve volebním okrsku č. I
je volební místnost - Městský úřad, Náměstí 9. května 40, Velké Pavlovice
pro voliče s trvalým pobytem v ulicích:
Bezručova, Boženy Němcové, Čechova, Herbenova, Horňanského, Kopečky, Kpt. Jaroše,
Lidická, Nad Zahrady, Náměstí 9. května, Nová, Ořechová, Padělky, Pod Břehy,
Pod Školou, Růžová, Slepá, Stará, Starohorská, Tábor, Trávníky, Úvoz, V Údolí, Zelnice.

Místem konání voleb ve volebním okrsku č. II
je volební místnost - sokolovna, Hlavní 1, Velké Pavlovice
pro voliče s trvalým pobytem v ulicích:
Brněnská, Bří Mrštíků, Dlouhá, Hlavní, Hodonínská, Horní, Nádražní,
Příční, Sokolská, Střední, Tovární, V Sadech, Vinařská, Za Dvorem, Zahradní.

3.
Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství platným občanským průkazem nebo cestovním pasem ČR, v případě občana členského státu EU průkazem o povolení k pobytu.

4.
Hlasovací lístky budou voličům dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb na adresu místa jejich pobytu. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

5.
Pokud volič nebude moci volit ve svém volebním okrsku, kde je zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu, může nejpozději do 21. května 2009 požádat městský úřad o vydání voličského průkazu, který ho opravňuje hlasovat v kterémkoli volebním okrsku na území České republiky.

6.
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů městský úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o umožnění hlasování do přenosné volební schránky.

7.
Podmínky hlasování občanů jiných členských států EU ve volbách do EP na území ČR
Občan jiného členského státu EU má právo volit ve volbách do EP na území ČR, jestliže je nejpozději od 22. dubna 2009 veden v evidenci obyvatel (má na území ČR potvrzení o přechodném pobytu nebo povolení k trvalému pobytu) a je zapsán v seznamu voličů pro volby do EP.
Občan jiného členského státu EU může u městského úřadu, v jehož správním obvodu je veden v evidenci obyvatel, požádat nejpozději do 16.00 hodin dne 26. dubna 2009 o zápis do tohoto seznamu. K žádosti musí doložit kopii potvrzení o přechodném pobytu nebo průkazu o povolení k trvalému pobytu a čestné prohlášení, ve kterém uvede svou státní příslušnost, místo pobytu, adresu volebního obvodu, kde byl doposud veden ve volební evidenci a to, že bude hlasovat pouze na území ČR.
Občan jiného členského státu EU, který požádal na území ČR o zápis do dodatku stálého seznamu voličů pro účely voleb do zastupitelstev obcí, může hlasovat ve volbách do EP, jestliže požádá u městského úřadu, u kterého je v dodatku veden, nejpozději do 16.00 hodin dne 26. dubna 2009 o přenesení svých údajů do seznamu voličů pro volby do EP. K žádosti je třeba rovněž doložit čestné prohlášení.
Ve volbách do EP na území ČR může hlasovat i občan jiného členského státu EU, který zde požádal o zápis do seznamu voličů pro tyto volby již při volbách do EP v roce 2007 a od té doby nepožádal o své vyškrtnutí a stále splňuje podmínky výkonu volebního práva.

04-06-2009