Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Vlha pestrá, plachý a pestrobarevný návštěvník

Malý ptáček, hýřící snad všemi barvami, rychlý a navíc velmi plachý, proto jen velmi těžce postřehnutelný. To je vlha pestrá, která si jako svou domovinu oblíbila okolí města Velké Pavlovice. Zahlédnout ji můžete nejčastěji na hlinitých stěnách za areálem bývalé cihelny.

Přestože se letos začala objevovat již před několika týdny, prozatím se ji díky své ostražitosti a hbitosti nepodařilo zdokumentovat. Až nyní, a to panu Oldřichu Otáhalovi, kterému za zaslání snímků patří velké poděkování.

Znáte vlhu pestrou? Pokud ne, nabízíme vám pár zajímavých informací...

V České republice bylo hnízdění tohoto jasně rozeznatelného ptáka poprvé prokázáno teprve roku 1954, a to u Lednice na jižní Moravě. Od poloviny 80. let hnízdí vlhy na jižní a jihovýchodní Moravě pravidelně, jinde se až donedávna objevovaly jen zcela výjimečně. 

Od začátku jednadvacátého století dochází k výraznému nárůstu počtu hnízdících ptáků. Zatímco ještě v letech 1985 až 1989 u nás sídlilo maximálně 10 párů, v letech 2001 až 2003 už to bylo 33 až 90 párů a v roce 2005 dokonce již kolem 180 párů.

Jejich potravou je jen hmyz, který dokáží obratně lovit za letu, podobně jako vlaštovky nebo jiřičky, jimž ale není příbuzná. Nejbližším příbuzným vlh je u nás ledňáček a mandelík. Při lovu ji ale člověk spatří spíše výjimečně, pro hmyz se vydává často docela vysoko na oblohu. Dokáže bez problémů lovit i vosy a sršně – aby se zbavila jejich žihadel a pevných kutikul, tluče jejich tělíčky o tvrdý předmět, dokud se jich nezbaví.

Město Velké Pavlovice * Vlha pestrá zavítala opět do našeho města

Text: Karolína Bártová / Foto: Oldřich Otáhal / 25.5.2021