Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 700/40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Vlastníte pozemky pod silnicemi II. a III. třídy? Zbystřete

Ze zákona je vlastníkem silnic II. a III. třídy Jihomoravský kraj. Tyto silnice se mnohdy, v důsledku v minulosti neprovedeného majetkoprávního vypořádání, nacházejí na pozemcích občanů coby soukromých vlastníků. V posledních letech se na jižní Moravě vyskytlo několik osob, které oslovují vlastníky pozemků pod komunikacemi a nabízejí jim jejich odkoupení. Zpravidla za cenu mnohem nižší, než by činila cena dle znaleckého posudku.

Pokud jste vlastníky pozemků pod silnicemi ve vlastnictví Jihomoravského kraje, obracejte se s nabídkou na prodej pozemků přednostně na majetkový odbor Krajského úřadu Jihomoravského kraje.

Text: Mgr. Ing. Taťána Malá, náměstkyně hejtmana JMK / 16.6.2017