Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Vítek Loveček obhájil své mimořádné taneční schopnosti - podruhé zvítězil v národní přehlídce dětského verbuňku

Dne 25. listopadu 2005 prohlásil generální ředitel UNESCO Koïchiro Matsuura slovácký verbuňk za Mistrovské dílo ústního a nemateriálního dědictví lidstva. Slovácký verbuňk se tak stal první oceněnou nemateriální památkou naší země a zařadil se mezi devadesát prohlášených fenoménů z celého světa. Tanec byl oceněn pro svou vysokou uměleckou úroveň a byl označen za výraz kulturní identity celé oblasti Slovácka.

Jednou z aktivit Sboru znalců a lektorů slováckého verbuňku je soutěžní přehlídka dětských verbířů Slovácka. Na zasedání sboru v březnu 2007 v NÚLK ve Strážnici bylo jednohlasně doporučeno a odsouhlaseno, že se vrcholnou národní přehlídkou stane soutěž v rámci Mezinárodního dětského festivalu Kunovské léto, kde se jeho pořadatelé věnovali celých 13 let regionální soutěži v dětském verbuňku.

Interpret musí být nejen dobrý tanečník, ale výborný zpěvák, který nejenže dobře intonuje, ale také zvládá dialekt svého regionu. Musí mít i dobrou paměť a přesvědčit okolí širokými znalostmi repertoáru písní. Pohyb každého verbíře musí být osobitý se značnou mírou náročnosti, množstvím, pestrostí, návazností a adekvátní úrovní tanečních prvků a figur, kterým říkáme cifry.

U verbuňku se hodnotí následující:

  • Předzpěv - 0-3 body
  • Tanec, pomalá část - 0-6 bodů
  • Tanec, rychlá část - 0-8 bodů
  • Celkový dojem, vzhled - 0-3 body

Verbíř může tedy získat maximálně 20 bodů

Letošní národní finále proběhlo 20. června 2009 v kulturním domě v Uherském Hradišti. Z oblastních kol do něj postoupila dobrá třicítka nejlepších malých verbířů, která byla podle věku rozdělena do tří věkových kategorií. Chlapce při jejich vystoupení doprovázela cimbálová muzika Mladí Burčáci z Míkovic s primášem Zdeňkem Staškem.

Bylo se opět na co dívat. Překrásné kroje, nádherné písně, výborná hudba a skvělé výkony všech chlapců vytvořily znamenitou atmosféru celé soutěže. Jako v loňském roce i letos postoupil do národního finále patnáctiletý Vít Loveček z Velkých Pavlovic s verbuňkem „Jak ten ptáček pěkně zpívá“ a jako loni i letos v nejstarší kategorii chlapců nenašel přemožitele a zvítězil. Vítek měl z vítězství velkou radost, vždyť konkurence byla opravdu veliká.

Za vítězstvím jsou hodiny poctivého tréninku v národopisném souboru Břeclavánek. Velkou zásluhu na opakovaném úspěchu má i Vítkův učitel Jan Huňař z Břeclavi, který se chlapcům z Břeclavánku maximálně věnuje. Odměnou vítězům všech tří kategorií je vystoupení ve Strážnici na soutěži o nejlepšího tanečníka slováckého verbuňku.

Vítězové jednotlivých kategorií:

  • Chlapci do 10 let:   Lukáš Balajka z Modré
  • Chlapci do 12 let:   Martin Vašulka z Kyjova
  • Chlapci do 15 let:   Vít Loveček z Velkých Pavlovic

Odkaz na YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=BRBTnzv_VeM

 

Vítkovi srdečně blahopřejeme k obdivuhodnému vítězství
a přejeme spousty dalších nejen tanečních úspěchů!

 

Vítek Loveček - VERBÍŘ s velkým "V" ...

Foto: Archiv rodiny Lovečkovy

22-06-2009