Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 700/40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Vinaři, nezapomeňte podat prohlášení o zásobách

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Oddělení  registru vinic, upozorňuje na povinnost podat prohlášení o zásobách vinařských produktů, které subjekt drží k 31. 7. 2014 (dle čl. 11 a čl. 16 odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 436/2009).

Povinnost podat prohlášení o zásobách se vztahuje na všechny výrobce, dále na obchodníky a obchodní zprostředkovatele s objemem obchodovaného vína převyšujícím 1000 hl  ( za 1 vinařský rok) a je jednou ze základních podmínek pro přiznání podpor ve vinohradnictví a vinařství, administrovaných Státním zemědělským a intervenčním fondem.

Povinnost podat prohlášení  mají dotčené subjekty i v případě, že stav zásob je nulový. V tomto případě zasílají prohlášení s nulou.

Prohlášení lze podat:
elektronicky prostřednictvím   Portálu farmáře
na tiskopisu zaslaném poštou nebo osobně doručeném:  Tiskopis ke stažení - Prohlášení o zásobách (PDF)

Ucelené informace Vám poskytnou stránky www.eagri.cz a www.ukzuz.cz.

 

27-08-2014 PV