Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 700/40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Vinaři! Nezapomeňte podat prohlášení o sklizni!

Vážení vinaři a vinohradníci, Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Oddělení  registru vinic, upozorňuje na blížící se datum 15. ledna 2017, které je posledním dnem termínu pro doručení Prohlášení o produkci a Prohlášení o sklizni k 31.12.2016.

Nejlépe si tuto povinnost splníte elektronickým podáním prostřednictvím Portálu farmáře, který zůstává osvědčeným způsobem  podání   všech  povinných prohlášení  na ÚKZÚZ, výkazů Vinařskému  fondu a komunikace se SZPI. 

Prohlášení lze podat i na příslušném tiskopisu zaslaném poštou, nebo osobně doručeném. Tiskopis je ke stažení ZDE.

Povinnost podat prohlášení mají dotčené subjekty i v případě, že:
mají zahájenou výrobu produktů, ale v kalendářním roce produkty nevyráběly
na registrované vinici byl stav sklizně nulový.

V obou případech se vypíše prohlášení s hodnotou nula. 

Splnění této povinnosti je jednou ze základních podmínek pro přiznání dotačních podpor.

Další informace Vám poskytnou stránky www.eagri.cz a www.ukzuz.cz

Pracovníci Oddělení registru vinic jsou připraveni zodpovědět všechny Vaše případné dotazy.

Kontakty: tel. 515 304 119 - Marie Nesnídalová, marie.nesnidalova@ukzuz.cz,
                                            - Bc. Kateřina Botková, katerina.botkova@ukzuz.cz

Text: Ing. Rostislav Gruna, Vedoucí Oddělení registru vinic / 3.1.2017